Kansainvälinen työliikkuvuus innostaa – GLOMO-hankkeen tohtoriopiskelijat tutkivat ...

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston projektitutkijoiksi Euroopan unionin rahoittamaan GLOMO-hankkeeseen on valittu Tania Biswas ja Rodrigo de Melo. He tutkivat globaalia työliikkuvuutta työhyvinvoinnin ja uramenestyksen näkökulmista osana kansainvälistä tutkimushanketta.
.

Biswas ja de Melo ovat olleet Vaasassa syksystä. He ovat tyytyväisiä siihen, että pääsivät mukaan kiinnostavaan kansainväliseen hankkeeseen ja nimenomaan Vaasaan. De Melo on jo suositellut Vaasan yliopistoa tuttavilleen.

– Vaasan yliopiston henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmässä on hyvä tehdä töitä. Voimme tehdä työtämme itsenäisesti ja joustavasti, mutta saamme myös paljon tukea ohjaajilta, Biswas ja de Melo kiteyttävät.

Kansainvälisen hankkeen pyrkimyksenä on johtamisen professori Vesa Suutarin mukaan lisätä ymmärrystä siitä, miten kansainvälistä liikkuvuutta voidaan edistää, mitä etuja ja haasteita liikkuvuuteen sisältyy ja miten kansainvälisesti liikkuvaa henkilöstöä voidaan tukea organisaatioissa. Tutkijoita ohjaa Suutarin lisäksi henkilöstöjohtamisen professori Liisa Mäkelä.

– Työvoiman vapaa kansainvälinen liikkuvuus on EU:n alkuperäisiä tavoitteita. Samalla EU:n ulkopuolelta lisääntynyt maahanmuutto haastaa koko Eurooppaa. Hankkeen kautta Vaasan yliopisto on mukana korkeatasoisessa kansainvälisessä tutkimusverkostossa, joka pyrkii luomaan ratkaisuja näihin haasteisiin, professori Suutari kertoo.

Hankkeessa tehdyn tutkimuksen sekä tutkijoiden tulee olla tieteellisesti kansainvälistä huipputasoa. Lisäksi hankkeella pitää olla yhteiskunnallista vaikuttavuutta Euroopan laajuisten ongelmien ratkaisemisessa. Biswasin ja de Melon mukaan tutkijoiden valinta mukaan hankkeeseen perustui pitkälti hakijoiden ansioihin ja kokemukseen. Molemmilla on pitkä, kansainvälinen tausta niin työn kuin opiskelunkin kautta.

– Näimme hakuilmoituksen hankkeesta ja halusimme heti mukaan. Hakuprosessissa oli kaksi vaihetta, joiden kautta meidät valittiin mukaan ja sijoitettiin Vaasaan, Biswas ja de Melo kertovat.

”Ulkomaille työn perässä muuttaminen voi vaikuttaa elämänlaatuun”

Jokaisella hankkeen tutkijalla on oma tutkimuksensa, johon he keskittyvät. Biswas ja de Melo tekevät kuitenkin paljon yhteistyötä ja jakavat saman työhuoneen. Keskustelu hankkeesta ja mahdollisuus vertaistukeen on siis mahdollista päivittäin.

Biswasin tutkimuksen keskiössä on työhyvinvointi, hän tutkii erityisesti työn perässä toiseen maahan muuttavien työhyvinvointia ja siitä huolehtimista. De Melo perehtyy tutkimuksessaan kansainvälisen liikkuvuuden vaikutukseen uraan ja menestykseen. Hän keskittyy erityisesti kansainvälisen työkokemuksen pitkäaikaisiin vaikutuksiin.

Biswas on kiinnostunut tekijöistä, jotka vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin ja keinoista, joilla sitä voidaan parantaa. Hänen mukaansa palveluja tulisi olla työntekijöiden saatavilla.

– Ulkomaille työn perässä muuttaminen voi vaikuttaa elämänlaatuun monella tavalla. Uusi tilanne voi vaatia esimerkiksi paljon matkustamista, työajat voivat pidentyä, eikä työntekijä välttämättä saa tarpeeksi tukea organisaatiolta. Kaikki tällainen lisää stressiä ja vähentää hyvinvointia. On tärkeää, että tästä aiheesta puhutaan, Biswas sanoo.

Biswas de Melo vaaka.JPG

Kansainvälinen EU-hanke luo oman tohtorikoulutusverkoston

GLOMO-hanke perustuu professoreiden väliseen kansainvälistä työliikkuvuutta tutkivaan yhteistyöverkostoon. Hankkeeseen on valittu yhteensä 15 kansainvälistä tutkijaa 8 eurooppalaisesta yliopistosta, joiden erillisistä tutkimushankkeista GLOMO koostuu.

Tutkijoiden omien väitöskirjatutkimustensa lisäksi hankkeessa tehdään julkaisuja kansainvälisiin lehtiin ja kirjaan, johon kootaan koko hankkeen tulokset sekä kehitetään työkalu yritysten kansainvälisen henkilöstön johtamisen arviointiin. Tutkijat tekevät myös vaihtojaksoja sekä hankkeeseen osallistuvassa toisessa yliopistossa, että jossakin yrityksessä ulkomailla. Vaasassa yhteistyökumppanina toimii Wärtsilä.

Mukana ovat Vaasan yliopiston lisäksi University of Bamberg, Copenhagen Business School, Cranfield University, Institute for Employment Research, Toulouse Business School, Vrije Universiteit Amsterdam ja Airbus SAS.

Lisätiedot

Professori Vesa Suutari, Johtamisen yksikkö, Vaasan yliopisto, 029 449 8433, vesa.suutari(at)uwasa.fi

https://www.glomo.eu/

 

Teksti ja kuvat: Enni Matikainen

Mitä mieltä olit jutusta?