Kaksikielinen varhaiskasvatus kiinnostaa suomenkielisiä perheitä

Uutisen oletuskuva
Uutuuskirjassa ”Suomeksi ja ruotsiksi. Kaksikielinen pedagogiikka päiväkodissa” kuvataan kaksikielistä toimintaa, jota kehitettiin ja toteutettiin suomenkielisellä paikkakunnalla toimivassa päiväkotiryhmässä. Toiminta tempaisi mukaansa niin henkilökunnan, lapset ja vanhemmat kuin kielentutkijatkin. Kirjan ovat toimittaneet tutkimusjohtaja Karita Mård-Miettinen Vaasan yliopiston Pohjoismaisten kielten yksiköstä sekä professori Åsa Palviainen ja Anu Palojärvi Jyväskylän yliopistosta. Myös Vaasan yliopiston ruotsin kielen professori Siv Björklund on kirjoittanut kirjaan artikkelin.
Kirjassa kuvataan kielirikasteista eli suppeampaa kaksikielistä varhaiskasvatusta suomenkielisessä päiväkotiryhmässä.

- Myös suomenkielisillä paikkakunnilla on perheitä, joita kiinnostaa ruotsin kielen tarjoaminen omille lapsille. Kaksikielinen toiminta oli erittäin suosittua. Kirja osoittaa, että näillä paikkakunnilla on myös kasvattajia ja opettajia, jotka mielellään toteuttavat kielirikasteista toimintaa ruotsin kielellä, yksi kirjan toimittajista, professori Åsa Palviainen Jyväskylän yliopistosta kertoo.

- ”Kaksikielisyys on rikastuttanut perhettämme todella paljon: Uudet kivat laulut, Lucia-aamut, joulu- ja kevätjuhlat. Kokonainen uusi maailma, mikä kielen kautta avautuu.” ”Tyttö käytti myös omaehtoisesti ruotsia kotona, korvaten suomenkielisillä sanoilla sanat, joita ei tiennyt. `Titta mamma! Vilken fina vaaleanpunainen blomma.´”, kommentoivat lasten vanhemmat.

Kirjassa kuvataan uudentyyppistä kaksikielistä toimintaa, jossa lastentarhanopettaja käytti joustavasti sekä suomea että ruotsia kommunikoidessaan suomenkielisen lapsiryhmän kanssa. Siinä kuvataan myös kaksikielisen pedagogiikan suunnittelua ja toimintatapoja esimerkkien avulla.

Suomessa ei ole aiemmin kirjattu toimintaperiaatteita kahdella kielellä annettavalle varhaiskasvatukselle. Kirja esittelee uuden mallin suppeamman kaksikielisen opetuksen toteuttamiselle. Mallin tavoitteena on uuteen kieleen tutustuminen ja sen pienimuotoinen oppiminen sekä positiivisen asenteen luominen ja myönteisten kokemusten antaminen.

- Kasvattaja toimii koko ajan kahdella kielellä. Keskiössä on kahden kielen käyttäminen arjen toiminnassa eikä vain tiettyjen toimintatuokioiden aikana. Kahta kieltä ei käytetä satunnaisesti vaan tiettyjen periaatteiden mukaisesti, professori Palviainen sanoo.

Kirjassa luodaan myös katsaus suomalaisissa päiväkodeissa toteutettavan kielikoulutuksen eri muotoihin ja kaksikielisen opetuksen erilaisiin kansainvälisiin toteutustapoihin. Kirja on tehty työkaluksi ja inspiraation lähteeksi kasvattajille, johtajille, päivähoidon ja koulutuksen suunnittelijoille, päättäjille, vanhemmille sekä tutkijoille ja se soveltuu myös koulutusmateriaaliksi.

Anu Palojärvi, Åsa Palviainen & Karita Mård-Miettinen (toim.) Suomeksi ja ruotsiksi. Kaksikielinen pedagogiikka päiväkodissa.

Kirja pdf-muodossa:

(suomi)

(ruotsi)

suomeksijaruotsiksi.jpg

Mitä mieltä olit jutusta?