Kaasua EnergyWeekillä

Uutisen oletuskuva
Kaasulla on tärkeä asema Euroopassa, muistutti europarlamentaarikko Henna Virkkunen, joka puhui torstaina Vaasa Gas Exchange -tapahtuman seminaarissa Vaasan kaupungintalolla. Seminaarin aiheena on kestävän energian kehittäminen.

Vaasa Gas Exchange on energia-alan asiantuntijoille suunnattu, kaasuun keskittyvä verkostoitumistapahtuma ja korkeatasoinen seminaari. Se järjestettiin nyt toista kertaa osana Vaasan EnergyWeekiä. Järjestäjinä olivat Vaasan Energiainstituutti, Vaasan yliopisto, Gasum, Merinova, Stormossen, VASEK, Wärtsilä ja Åbo Akademi.
Europarlamentaarikko Henna Virkkusen mukaan EU:ssa halutaan turvata kaasun saatavuus mahdollisissa kriisitilanteissa.
Kenneth Engblom Wärtsilästä, Riku Huttunen työ- ja elinkeinomiinisteriöstä ja europarlamentaarikko Henna Virkkunen VGE-tapahtumassa.
Professori Seppo Niemi piti tietoiskun VEBICistä.
Kenneth Engblom Wärtsilästä kertoi LNG-terminaaleista.
VGE järjestettiin nyt toista kertaa osana Vaasa EnergyWeekiä.
VEBIC ja Vaasan yliopiston varainhankinta olivat mukana tapahtumassa.
Levästä voidaan tehdä biodieseliä, etanolia ja biokaasua. Tutkija Liandong Zhu Vaasan yliopistosta.
Transalgae-projekti oli esitteillä tapahtumassa. Keskellä tutkimusjohtaja Erkki Hiltunen.

Euroopan Unionissa kaikesta käytetystä energiasta liki neljännes on kaasua. Kaasu on myös keskeisessä asemassa jatkossa, kun EU:ssa siirrytään vähähiiliseen talouteen. Monet EU-maat ovat kuitenkin EU:n ulkopuolisen tuontikaasun varassa ja jopa vain yhden maakaasun toimittajamaan varassa. Suurimpia näistä kaasun toimittajista ovat Venäjä ja Norja.

Europarlamentaarikko Henna Virkkusen mukaan EU:ssa halutaan vähentää riippuvuutta yksittäisistä kaasuntoimittajamaista ja turvata kaasun tarjonta mahdollisissa kriisi- tai katkostilanteissa. Virkkusen mukaan keinoina tähän ovat esimerkiksi kansallisen lähestymistavan vaihtaminen alueelliseen riskinarvioinnissa ja toimenpiteiden suunnittelussa. Virkkunen pitää myös nesteytettyä maakaasua (LNG) ja kaasun varastointia mahdollisuutena vähentää riippuvuutta nykyisistä yksittäisistä toimittajamaista.

Vähähiilinen talous tärkeä tavoite EU:ssa

Virkkunen kertoi, että Euroopan parlamentissa keskustellaan tällä hetkellä erittäin paljon energiasta. Käsittelyssä on muun muassa puhtaan energian säädöspaketti, johon kuuluu kahdeksan eri direktiiviehdotusta. Hiilidioksipäästöjen vähentäminen ja vähähiilisempi talous on tärkeä tavoite. EU:ssa 25 prosenttia kaikista päästöistä tulee liikenteestä. Liikennepolttoaineet ovat yli 90-prosenttisesti öljytuotteita.

–  On tärkeää, että me poliitikot pysymme teknologianeutraaleina. Meidän roolimme on asettaa  tavoitteet päästövähennyksille, sanoi seminaarissa puhunut Virkkunen.

Virkkusen esityksen lisäksi seminaarissa kuultiin muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston osastopäällikkö Riku Huttusta kaasun roolista kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa, Euroopan biokaasuyhdistyksen pääsihteeriä Susanna Plügeriä biokaasun tulevaisuuden mahdollisuuksista liikennepolttoaineena ja Åbo Akademin professoria Margareta Wihersaarta kaasuun liittyvästä tutkimuksesta ja tuotekehityksestä.

Puheenvuoron pitivät myös Jukka Metsälä Gasumilta, Kenneth Engblom Wärtsilästä, Mika Kolehmainen Manga LNG:stä, Leif Åkers Stormossenilta, Matti Vikkula Scandinavian Biogas Fuelsista ja Johan Améen Scanialta.

Tietoisku VEBICistä ja leväseminaari yliopistolla

Vaasan yliopiston professori Seppo Niemi kertoi tietoiskussaan Vaasan yliopiston uudesta VEBIC-tutkimuskeskuksesta. Hän kertoi, että uusi polttoainelaboratorio käynnistyy kevään aikana ja polttomoottorilaboratorion asennukset ovat hyvässä vauhdissa.

Lukuisat näytteilleasettajat täyttivät Vaasan kaupungintalon kolmoskerroksen salin. Vaasan yliopisto oli varsin monipuolisesti edustettuna tapahtumassa.

– Esillä olivat Vaasan Energiainstituutti, VEBIC, Transalgae-projekti sekä Biokaasulla liikenteeseen -projekti. Tästäkin huomaa sen, että yliopisto tarkastelee tutkimuksissaan kaasua eri näkökulmista, sanoo VEBIC-osastolla päivystänyt kemisti Katriina Sirviö Vaasan yliopistosta.

Sirviö kertoo, että VEBICissä toiveena on tehdä tulevaisuudessa myös kaasumoottoritutkimusta.

– Haluaisimme tutkia moottoria eri kaasulaaduilla ja selvittää, miten puhdasta esimerkiksi biokaasun tulisi olla.

Levästä voidaan tehdä niin biokaasua, etanolia kuin biodieseliäkin

Yhteispohjoismainen Transalgae-projekti tutkii levän tuottamista kannattavasti. Tutkimusjohtaja Erkki Hiltunen Vaasan Energiainstituutista ja Vaasan yliopistosta kertoo, että levä soveltuu hyvin energianlähteeksi, sillä se on kaikkein nopeimmin kasvava biomassa.

– Levä on siitä erikoista, että siitä voidaan tehdä biokaasua, etanolia ja biodieseliä. Huomionarvoista on myös se, että näinkin pohjoisessa on mahdollista kasvattaa levää. Hankkeessamme pyritään hyödyntämään jätevedenpuhdistamon vesiä, joista löytyy niin lämpöä kuin ravinteitakin.

Transalgae-projekti järjesti yliopistolla torstaina iltapäivällä tieteellisen seminaarin, jossa erilaisia levätutkimuksia esiteltiin tarkemmin.

Mitä mieltä olit jutusta?