Julkisoikeuden yksikkö vertailee Pohjoismaiden kuntalakeja

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston julkisoikeuden yksikkö on mukana pohjoismaisessa kuntalakien vertailussa. Vertailun tilaajana on Norjan Kuntaministeriö.

Hankkeessa kartoitetaan eri maiden kunnallisoikeuden kehitysvaiheita ja kuntalainsäädännön nykytilaa tulevien uudistusten pohja-aineistoksi. Vertailussa tuotetaan aineistoa Norjan kuntalain uudistamisen taustaksi. Koska Suomessa kuntalain uudistus on vireillä, hanke liittyy myös suomalaiseen kuntauudistukseen. Työ valmistuu maaliskuussa 2013.

Norjassa hankkeen koordinaattorina ja tutkimusjohtajana on yliopistonlehtori Ingun Sletnes (HiOA, institutt for offentlig administrasjon og velferd). Hankeosapuolina ovat professori Carsten Henrichsen Tanskasta Kööpenhaminan yliopistosta, professori Olle Lundin Ruotsista Uppsalan yliopistosta ja professori Eija Mäkinen Vaasan yliopistosta.

Mitä mieltä olit jutusta?