Jokaisen opiskelijan opinnot turvataan kielten opetuksen siirrossa Jyväskylään

Uutisen oletuskuva
Vaasan ja Jyväskylän yliopistojen aiesopimuksen mukaan jokaisella Vaasan yliopistossa kielten tutkintoa opiskelevalla on oikeus siirtyä Jyväskylän yliopistoon suorittamaan tutkinto syyslukukaudesta 2017 lähtien. Opiskelija voi toisaalta suorittaa tutkintonsa loppuun myös Vaasan yliopistossa siirtymäkauden aikana.
Yliopisto on ehdottanut ministeriölle, että siirtymäaika kandidaatin tutkintoa suorittaville olisi kolme vuotta elokuusta 2016 lukien.

– Tarjoamme opiskelijoille useita mahdollisia opintopolkuja ja vapautta valita, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

Siirtymäaika tutkinnon suorittamiselle Vaasassa on Kuusiston mukaan yksi keskeisimmistä yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön jatkovalmisteluissa täsmentyvistä asioista.

– Vaasan yliopisto on ehdottanut ministeriölle, että kandidaatin tutkintoa suorittavalle siirtymäaika olisi kolme vuotta ja maisterin tutkinnossa kaksi vuotta, sanoo Kuusisto.

Siirtymäaika laskettaisiin ehdotuksen mukaan siitä, kun viimeiset opiskelijat olisivat aloittaneet opintonsa kyseisissä koulutusohjelmissa eli 1.8.2016 alkavasta lukukaudesta.

– Lakisääteiset opinto-oikeuden siirrot ja poissaolevaksi ilmoittautumiset ase- ja siviilipalvelukseen, vanhempainvapaisiin sekä sairauksiin liittyen myönnetään normaalein perustein.

Mitä mieltä olit jutusta?