Johnny Åkerholm jatkaa Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtajana

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston uuden hallituksen puheenjohtajana jatkaa talousasiantuntija Johnny Åkerholm. Varapuheenjohtajaksi nousee hallitusammattilainen Anne Korkiakoski. Molemmat jatkavat nyt toista kauttaan yliopiston hallituksessa.

Vaasan yliopiston uusi hallitus järjestyi kokouksessaan 2. helmikuuta. Vaasan yliopiston hallitukseen toimikaudella 1.1.2018–31.12.2021 kuuluu yhdeksän jäsentä, joista viisi tulee yliopiston ulkopuolelta ja neljä yliopistoyhteisöstä.
Vaasan yliopiston hallituksen varapuheenjohtajaksi nousi Anne Korkiakoski ja puheenjohtajana jatkaa Johnny Åkerholm. Kuva: Anssi Turunen

Hallituksen ulkopuoliset jäsenet ovat Åkerholmin ja Korkiakosken lisäksi emeritusprofessori, Helsingin kauppakorkeakoulun entinen rehtori Eero Kasanen, johtaja Juha Kytölä Wärtsilästä sekä aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Yliopistoyhteisöä hallituksessa edustavat soveltavan kielitieteen professori Merja Koskela, tuotantotalouden professori Jussi Kantola sekä energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelman koulutusohjelmavastaava, laboratorioinsinööri Janne Koljonen. Opiskelijoiden edustaja on Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Kim Kujala, jonka toimikausi hallituksessa on kaksi vuotta.

Rohkeilla uudistuksilla entistä houkuttelevampi

Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtajan Johnny Åkerholmin mukaan yliopistolla vallitsee monen muutoksen jälkeen hyvä ja positiivinen vire. Nyt on aika jalkauttaa uutta strategiaa, ajaa sisään uusi organisaatio ja hyödyntää uusia panostuksia täysimääräisesti.

– Hallitus pyrkii tukemaan tätä tärkeätä kehitysvaihetta ja mahdollistamaan yliopistolaisten keskittymistä ydintehtäviinsä, koulutukseen ja tutkimukseen. Yksi keskeinen kysymys tulevaisuutta ajatellen on rahoituspohjan kartoittaminen; muutosten onnistunut läpivienti edellyttää jatkuvuutta, ja viime vuosien kokemukset ovat kouriintuntuvasti korostaneet yhteen rahoittajaan nojautumisen riskejä, Åkerholm sanoo.

Vaasan yliopiston edellisellä hallituskaudella tehtiin rohkeita päätöksiä. Yliopistolla on uusi rakenne, uudet tutkimusalustat ja merkittävä määrä uusia opetuksen ja tutkimuksen huippurekrytointeja.

– Olemme tehneet ja tulemme tekemään merkittävän määrän korkeatasoisia rekrytointeja tutkimukseen ja opetukseen.  Näillä panostuksilla uskon, että Vaasan yliopistosta tulee kansainvälisestikin entistä houkuttelevampi paikka opiskelijoille. Siitä tulee hyötymään myös Vaasan talousalue, sanoo hallituksen uusi varapuheenjohtaja Anne Korkiakoski.

Korkiakoski muistuttaa, että Vaasan yliopisto ei kilpaile pelkästään suomalaisten yliopistojen kanssa.

– Strategiset painopisteemme ja tutkintomme ovat sellaisia, joille on suuri kysyntä myös kansainvälisesti. Siinä kisassa meidän tulee erottua, olla paremmin tunnettu ja vetovoimainen.

Vaasan yliopiston uusi hallitus 2018–2021

  • Johnny Åkerholm, talouspoliittinen asiantuntija – hallituksen puheenjohtaja
  • Anne Korkiakoski, hallitusammattilainen – hallituksen varapuheenjohtaja
  • Jussi Kantola, professori, Vaasan yliopisto
  • Eero Kasanen, emeritusprofessori
  • Janne Koljonen, laboratorioinsinööri, Vaasan yliopisto
  • Merja Koskela, professori, Vaasan yliopisto
  • Kim Kujala, opiskelija, Vaasan yliopisto (toimikausi 2018–2019)
  • Juha Kytölä, Marine-divisioonan ympäristöliiketoiminnan johtaja, Wärtsilä
  • Kaisa-Leena Lintilä, aluekehitysjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö (toimikausi 2018–2019)

Vaasan yliopiston hallituksen jäsenten tarkempi esittely:

Johnny Åkerholm
Johnny Åkerholm on toiminut Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtajana kaudella 2014–2017. Pitkän uran talouspolitiikan ja finanssiasioiden parissa tehnyt Åkerholm on jäänyt eläkkeelle Pohjoismaiden investointipankin toimitusjohtajan tehtävistä. Hän on toiminut myös valtioneuvoston kanslian talousneuvoston talouspoliittisena asiantuntijana. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden lisensiaatti ja kauppatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa Suomen Pankissa, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin pääsihteerinä Lontoossa, valtiovarainministeriön alivaltiosihteerinä sekä Euroopan unionin talous- ja rahoituskomitean puheenjohtajana. Hän on syntynyt vuonna 1948.

Juha Kytölä
Juha Kytölä on Wärtsilä Oyj:n Marine-divisioonan ympäristöliiketoiminnan johtaja. Hän on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran tuotekehityksen, valmistuksen, kansainvälisen kaupan ja johtamisen alueilla. Kytölä on toiminut Vacon Oyj:n, Pohjanmaan Kauppakamarin, Merinova Oy:n sekä useiden Wärtsilän tytäryhtiöiden hallituksissa niin jäsenenä kuin puheenjohtajana. Hän on suorittanut Kauppakamarin hallitusjäsen- ja puheenjohtajakoulutukset. Hän on valmistunut diplomi-insinööriksi Tampereen Teknillisestä korkeakoulusta. Hän on syntynyt vuonna 1964.

Eero Kasanen
Eero Kasanen on Aalto-yliopiston rahoituksen emeritusprofessori ja entinen Helsingin kauppakorkeakoulun rehtori. Harvardin yliopistosta kauppatieteiden tohtoriksi väitellyt Kasanen toimi vuosina 1996–2009 Helsingin kauppakorkeakoulun rehtorina, vuonna 2010 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaanina ja vuodesta 2011 lähtien rahoituksen professorina. Hänellä on laajaa koti- ja kansainvälistä kokemusta hallitus- ja luottamustehtävistä muun muassa Itella Oyj:ssä, Kesko Oyj:ssä ja kauppatieteellistä koulutusta arvioivassa European Foundation for Management Development EFMD:ssä. Hän on syntynyt vuonna 1952.

Kaisa-Leena Lintilä
Kaisa-Leena Lintilä toimii työ- ja elinkeinoministeriössä aluekehitysjohtajana. Hänellä on monipuolinen kokemus ohjelmallisesta aluekehittämisestä sekä kumppanuudesta julkisen hallinnon, yliopistojen ja elinkeinoelämän välillä. Aikaisemmin hän on toiminut mm. Suomen EU-edustustossa Brysselissä ja sisäasiainministeriössä. Hän on syntynyt vuonna 1955.

Anne Korkiakoski
Anne Korkiakoski on toiminut Vaasan yliopiston hallituksen jäsenenä kaudella 2014–2017. Hän on kauppatieteen maisteri Vaasan yliopistosta. Vuoden markkinointijohtajaksi 2012 valittu Korkiakoski on toiminut Kone Oyj:n ja Elisa Oyj:n markkinointi- ja viestintäjohtajana sekä Euro RSCG Nordicin toimitusjohtajana. Hän on lisäksi muun muassa Lindström Groupin, Kämp Collection Hotelsin, Lunawoodin sekä Kaleva Koru Oy:n hallituksissa. Hän on syntynyt vuonna 1964.

Jussi Kantola
Jussi Kantola on professori Vaasan yliopiston tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikössä. Kantolan työura yksityisellä ja akateemisella sektorilla on ollut kansainvälinen. Professorina Kantola on työskennellyt vuodesta 2009 alkaen Koreassa, Suomessa ja Puolassa. Aiemmin Kantola työskenteli konsulttina USA:ssa ja Suomessa sekä erilaisissa tutkijan rooleissa Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Turun yliopistossa. Hän valmistui diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä korkeakoulusta konetekniikan laitokselta ja väitteli tekniikan tohtoriksi Louisvillen yliopistossa vuonna 1998 ja Tampereen teknillisessä yliopistossa vuonna 2006. Hän on syntynyt vuonna 1969.

Merja Koskela
Merja Koskela on soveltavan kielitieteen professori Vaasan yliopiston markkinoinnin ja viestinnän yksikössä. Hän on myös viestinnän maisterikoulutusohjelman johtaja ja on toiminut koulutuksesta vastaavana vararehtorina vuosina 2003–2008 sekä filosofisen tiedekunnan dekaanina vuosina 2010–2011. Hän on syntynyt vuonna 1965.

Janne Koljonen
Janne Koljonen on toiminut vuodesta 2002 Vaasan yliopistossa opetus- ja tutkimustehtävissä sekä monipuolisesti yliopiston hallintoelimissä. Tällä hetkellä hän on automaatiotekniikan laboratorioinsinööri ja Energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelman koulutusohjelmavastaava. Koulutukseltaan Koljonen on tekniikan tohtori ja diplomi-insinööri. Hän on syntynyt vuonna 1980.

Kim Kujala
Kim Kujala aloitti ensimmäisen kaksivuotisen kautensa yliopiston hallituksessa 2018. Kujala on myös Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan (VYY) hallituksen puheenjohtaja vuonna 2018. Etelä-Suomesta Lapinjärveltä Vaasaan muuttanut Kujala on opiskellut yliopistossa viestintätieteitä vuodesta 2014 alkaen. Opiskelijavaikuttamisen hän aloitti oman ainejärjestönsä CoMedia ry:n koulutuspoliittisena vastaavana 2015 ja on sittemmin ollut ylioppilaskunnan edustajistossa ryhmäpuheenjohtajana 2016 ja ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenä 2017 ennen nousemista hallituksen puheenjohtajaksi. Hän on syntynyt vuonna 1995.

Lisätiedot:

Johnny Åkerholm, Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtaja, p. 040 838 6079, johnny.akerholm(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?