Innodrive-hanke yksi EU:n menestyneitä hankkeita

Uutisen oletuskuva
Net4Society-verkosto on listannut EU:n parhaimmat seitsemännen puiteohjelman hankkeet.
Vaasan yliopiston taloustieteen oppiaineen Innodrive-hanke on ollut yksi kuudesta menestyneimmästä. Helmikuussa 2011 päättyneessä hankkeessa tutkittiin aineetonta pääomaa Euroopan unionin maissa ja sen merkitystä taloudellisen kasvun edistämisessä. Aineettoman pääoman tutkimus jatkuu Tekesin vuosille 2013-2014 rahoittamassa INNOEUROPE hankkeessa "Aineeton pääoma – osaamisen ja lisäarvon tukeminen Euroopassa".

 

Menestyksen kriteereinä pidettiin vaikuttavuuden näkyvyyttä sekä politiikan tekijöiden ja muiden sidosryhmien aktiivista osallistumista. Tekemällä näkyväksi eri maiden erilaiset innovaatiopolitiikat, Innodriven tulokset vaikuttavat EU:n 2020 strategian toteuttamiseen.

– Tunnettu brändi voi pyytää asiakkaitaan maksamaan korkeampia hintoja vain, koska sillä on korkea brändiuskollisuus. Kuitenkin tällaisia yrityksen tai talouden arvon aineettomia osia ei oteta huomioon tavallisissa taloudellisen kasvun laskelmissa. Innodrive-projekti osoittaa tämän tavan vääräksi, kertoo hanketta vetänyt professori Hannu Piekkola.

Innodriven tulosten mukaan aineettomalla pääomalla on tärkeä rooli kestävän kasvun ja paremman elämän lähteenä. Kun aineeton pääoma kasvaa, myös työvoiman tuottavuus (elintason mittari) kasvaa.

NET4SOCIETY on kansainvälinen yhteiskunnallis-taloudellisen ja humanistisen alan kansallisten FP7-hankkeiden contact pointien verkosto. Parhaiden hankkeiden tunnistamisessa NET4SOCIETY hyödyntää verkostonsa jäsenten kokemuksia ja osaamista FP7-hankkeista.

Mitä mieltä olit jutusta?