Heli Häyrynen Vaasan yliopiston akateemisten palvelujen johtajaksi

Uutisen oletuskuva
KTT Heli Häyrynen, 38, on nimitetty Vaasan yliopiston akateemisten palvelujen johtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä 8.1.2018.
KTT Heli Häyrynen aloittaa tehtävässä 8.1.2018.

Häyrynen työskentelee tällä hetkellä Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennyskoulutussektorin johtajana. Hän on työskennellyt koulutuksen kehittämistehtävissä ja opetustehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla vuodesta 2000 lähtien.

– Heli Häyrynen tuo uudistuvaan yliopistoomme tarvittavaa monipuolista osaamista. Hänellä on vahva akateeminen tausta sekä vakuuttavat näytöt kehittämishankkeista ja johtamisesta, sanoo rehtori Jari Kuusisto.

Akateemisten palvelujen johtaja vastaa Vaasan yliopiston opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen palveluista. Hän johtaa noin 50 opinto- ja tutkimushallinnon asiantuntijan organisaatiota ja on näistä palveluista vastaavien päälliköiden esimies.

Vaasan yliopisto uudistuu ja investoi mittavasti tutkimukseen ja toiminnan kehittämiseen tulevien vuosien aikana. Tutkimuspanostukset suunnataan kolmen uuden avoimen ja monitieteisen tutkimusalustan kautta: Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBIC, Digital Economy sekä InnoLab – Innovation and Entrepreneurship. Niiden toiminta painottuu energiaan ja kestävään kehitykseen, digitaaliseen talouteen sekä innovaatioihin ja avoimen tieteen ilmentymiin. Tammikuusta 2018 alkaen uudistusta vahvistaa yliopiston uusi organisaatio, joka koostuu neljästä akateemisesta yksiköstä: Johtaminen, Laskentatoimi ja rahoitus, Markkinointi ja viestintä sekä Teknologia ja innovaatiot. Akateemisilla palveluilla on merkittävä rooli tukea yliopistoyhteisöä tutkimuksessa, opetuksessa ja opiskelussa.

Lisätietoja
- rehtori Jari Kuusisto, p. 029 449 8291
- johtaja Auli Kinnunen, p. 029 449 8140

Mitä mieltä olit jutusta?