Hannu Makkonen markkinoinnin professoriksi Vaasan yliopistoon

Uutisen oletuskuva
Kauppatieteiden tohtori, dosentti Hannu Makkonen on nimitetty Vaasan yliopiston uudeksi liiketaloustieteen, erityisesti markkinoinnin professoriksi. Hän aloittaa tehtävässä elokuun alussa.
Uusi professori Hannu Makkonen on kiinnostunut etenkin liiketoimintaekosysteemeihin liittyvästä tutkimuksesta.

Makkonen on 36-vuotias neljän lapsen isä. Hän on toiminut Turun kauppakorkeakoulussa vuodesta 2004 lähtien erilaissa tutkimus- ja opetustehtävissä. Hänet nimitettiin viime marraskuussa markkinoinnin dosentiksi Vaasan yliopistoon.

Hannu Makkonen on valmistunut Turun kauppakorkeakoulusta tohtoriksi vuonna 2009. Hän tutki väitöskirjassaan viiden elintarviketeollisuudessa toimivan yrityksen uuden teknologian hankintaprosesseja. Makkonen on sittemmin julkaissut useita artikkeleita yritysten välisen (b-to-b) markkinoinnin kärkilehdissä. Elintarviketeollisuuden yritysten lisäksi hän on tehnyt tutkimusta muun muassa energia- ja meriteollisuuden yrityksistä.

Makkonen on kiinnostunut etenkin liiketoimintaekosysteemeihin liittyvästä tutkimuksesta. Uudet teknologiat ja digitalisaatio muuttavat markkinoita, kun digitaalisuus nivoo yhteen perinteisesti erillään pidettyjä toimialoja ja mahdollistaa uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisen. Tällaisessa kokonaisuudessa liiketoiminnan ympärille syntyy ekosysteemi, jossa kuluttajat, yritykset, kolmas sektori ja valtiovallan toimijat tuottavat yhteistyössä arvoa, omaksuvat erilaisia rooleja ja samalla kehittyvät.

– Tällaisten ekosysteemien hahmottaminen ja niiden toimintalogiikan kokonaisvaltainen ymmärtäminen on mielenkiintoista liiketalouden käytännön ja tutkimuksen kannalta. Kyse ei koskaan ole pelkästään teknologiasta, vaan siitä, miten markkinat synnyttävät, hyväksyvät ja muovaavat teknologioita, ja miten tätä markkinoiden ja teknologioiden vuoropuhelua voidaan johtaa niin yrityksissä, liikesuhteissa kuin yritysten välisissä verkostoissa, Makkonen sanoo.

Viimeisen reilun vuoden aikana Makkonen on johtanut liiketoimintaekosysteemitutkimusta osana monitieteistä autonomisten ja etäohjattujen laivojen kehittämiseen tähtäävää AAWA-tutkimushanketta. Autonominen laiva tai vastaavasti vaikkapa Googlen tai Teslan kehittämä autonominen ajaminen ovat esimerkkejä kehitteillä olevista ekosysteemitason innovaatiosta, joissa yksittäiset tuote- ja palveluinnovaatiot kasautuvat laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja muuttavat toimintakenttää, toimijoita ja vallitsevia toimintatapoja.

Makkosen aiempi tutkimus on pääasiassa keskittynyt yritysten välisten liikesuhteiden, verkostojen ja innovaatiotoiminnan tutkimukseen, kun taas Vaasan markkinoinnin yksikkö on tunnettu vahvasta kuluttajakäyttäytymisen tutkimusperinteestään.

– Markkinoinnin professorin tehtävässä minua kiinnostaa erityisesti miten Vaasan yliopiston markkinoinnin yksikön monipuolista kuluttajakäyttäytymisosaamista voitaisiin hyödyntää erilaisten yhteiskunnallisten muutosprosessien ja innovaatioiden leviämisen ymmärtämiseksi,  ja miten tätä tietoa voitaisiin hyödyntää yritysten liiketoiminnallisissa tarkoituksissa ja alueellisessa kehittämisessä. Uskon, että Vaasan yliopiston muiden tutkimusryhmien kanssa on mahdollisuuksia rakentaa yhteisiä, monitieteisiä tutkimusavauksia näihin teemoihin liittyen, hän sanoo.

Lisätiedot: Hannu Makkonen, p. 050 372 4187

Mitä mieltä olit jutusta?