Fuksit saapuivat kampukselle

Uutisen oletuskuva
Uudet opiskelijat saapuivat Vaasan yliopistoon keskiviikkona 30. elokuuta. Opinnot alkoivat orientaatiopäivillä, jotka kestävät keskiviikosta perjantaihin. Uudet opiskelijat eli fuksit saavat kolmipäiväisessä orientaatiojaksossa tietoa yliopistosta, omasta koulutusalastaan sekä akateemisten opintojen aloittamisesta. Varsinainen opetus käynnistyy syyskuun alussa.

Suomenkielisissä kandidaattiohjelmissa aloittaa tänä syksynä noin 480 ja maisteriohjelmissa noin 120 uutta opiskelijaa. Tänä syksynä Vaasan yliopiston tutkinto-opiskelijoita aloittaa ensimmäistä kertaa myös Kokkolan yliopistokeskuksessa. Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmaan hyväksyttiin 25 opiskelijaa ja heidän opintonsa käynnistyvät 7. syyskuuta.

Yliopisto ja ylioppilaskunta tekevät tiivistä yhteistyötä uusien opiskelijoiden vastaanottamisessa. Tutorit eli yliopistossa jo tutkintoaan suorittavat saman alan opiskelijat toimivat linkkinä uusien opiskelijoiden ja yliopistoyhteisön välillä. He tutustuttavat fuksit yliopistoyhteisöön, kampusalueeseen ja kaupunkiin sekä auttavat opiskelijaelämän alkuun.

– Olemme saaneet orientaatiopäivistä hyvää palautetta. Yliopistoon ja uusiin opiskelukavereihin tutustuminen jo ennen varsinaisten opintojen alkua koetaan hyödylliseksi. Kehitämme päivien ohjelmaa vuosittain keräämämme palautteen perusteella, sanoo hakijapalveluiden asiantuntija Miisa Aho.

Opiskelijoita eri puolilta maailmaa

Yliopistossa aloittaa syksyllä myös noin 150 uutta kansainvälistä vaihto-opiskelijaa ja 100 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa, joista osa on lukuvuosimaksuvelvollisia. Vaihto-opiskelijat saapuvat pääosin Euroopasta ja tutkinto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Kaiken kaikkiaan opiskelijoita saapuu noin neljästäkymmenestä maasta.

Uusia kansainvälisiä opiskelijoita vastaanottamassa on joukko kv-tutoreita.

– Kv-tutorit ovat yliopiston tutkinto-opiskelijoita, jotka ovat olleet yhteydessä uusiin kansainvälisiin opiskelijoihin jo ennen heidän saapumistaan. Kv-tutorit tutustuttavat kansainväliset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat yliopistoyhteisöön, kampukseen ja kaupunkiin sekä ovat tukena arkipäivänkin asioissa. Heillä onkin tärkeä rooli kansainvälisten opiskelijoiden integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan, kertoo kansainvälisten asioiden asiantuntija Juuli Honko.

Kansainvälisten opiskelijoiden opinnot alkoivat orientaatioviikolla maanantaina 28. elokuuta. He saavat orientaatiopäivinä tietoa tulevista opinnoista, asumisesta Suomessa sekä opiskelijoille tarjottavista palveluista Vaasassa.

Lisätietoja:
Asiantuntija, hakijapalvelut Miisa Aho, puh. 029 449 8166
Palveluvastaava, hakija- ja liikkuvuuspalvelut Juhani Moisio, puh. 029 449 8135

Mitä mieltä olit jutusta?