FOKUS työhyvinvoinnin johtamiseen: "Suuri merkitys henkilöstölle, tuottavuudelle ja ...

Uutisen oletuskuva
Työhyvinvoinnilla on suuri merkitys henkilöstölle, yritysten tuottavuudelle ja kansantaloudelle. Haastavina aikoina sen merkitys vielä entisestään korostuu. Uusi kolmivuotinen FOKUS-hanke tuokin yrityksille apua työhyvinvoinnin tavoitteelliseen johtamiseen.
Työhyvinvoinnin johtamisen järjestelmä kehitetään erityisesti pk-yritysten tarpeisiin.

– Yrityksissä työhyvinvointi koetaan tärkeäksi, mutta sitä ei välttämättä johdeta suunnitellusti, tavoitteellisesti, kokonaisvaltaisesti ja hyvin organisoidusti. Siksi työhyvinvointiin liittyvät toimet ovat usein toisistaan irrallisia, lyhytnäköisiä, hetkellisiä ja tehottomia. Vastuut ovat monesti epäselviä ja tulevaisuusnäkökulma puuttuu, sanoo hankkeen vastuuhenkilö, henkilöstöjohtamisen professori Riitta Viitala Vaasan yliopistosta.

Viitalan mukaan ongelma korostuu pk-yrityksissä, mutta myös isoissa työorganisaatioissa on tunnistettu työhyvinvoinnin johtamisen epämääräisyys.

Laaja työhyvinvoinnin johtamisen palvelutarjotin maksutta yrityksille

Tavoitteena hankkeessa on kehittää johtamisen välineistö, jonka avulla yritykset voivat parantaa työhyvinvoinnin johtamisen suunnitelmallisuutta, organisointia, arviointia ja tehokkuutta.

– Tämä "työhyvinvoinnin johtamisen palvelutarjotin" kokoaa yhteen monia erilaisia työkaluja: malleja, menetelmiä, ohjeita, arviointilomakkeita, mittareita ja suunnittelupohjia. Tavoitteena on, että yritys löytää yhdestä paikasta tarvitsemansa välineistön ja valitsee omaan tilanteensa sopivat menettelytavat. Näin se voi itselleen sopivin askelin kehittää työhyvinvoinnin ennakoivaa ja kokonaisvaltaista johtamista, toteaa Viitala.

Kokonaisuus on yrityksille maksuton ja tulee saataville nettisivustolle, jota voidaan hyödyntää sekä tietokoneella että älypuhelimella.

– Työhyvinvoinnin johtamisen välineistö antaa palautteen kunnossa olevista ja kehittämistä vaativista asioista. Se ohjaa kehittämistoimiin ja tarjoaa tilanteeseen sopivia kehittämismenetelmiä, jotka toimivat johtamisen välineenä laitettaessa kuntoon korjaamista vaativia asioita, sanoo hankkeen koordinoinnista vastaava dosentti Paula Naumanen.

Vaasan yliopiston johtamassa hankkeessa ovat mukana Oulun yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja ammattikorkeakoulu sekä Lapin yliopisto. Hanke vahvistaakin jo aiemmin alkanutta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välistä hyvää yhteistyötä kansallisesti ja alueellisesti. Hankkeen budjetti on lähes 1,2 miljoonaa euroa, josta vajaan miljoona euroa kattaa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) avustus.

Erityisesti pk-yritysten tarpeisiin

Viitalan ja Naumasen mukaan työhyvinvoinnin johtamisen järjestelmä kehitetään erityisesti pk-yritysten tarpeisiin, joilla ei tyypillisesti ole työhyvinvoinnin johtamiseen erikoistunutta henkilöstöä. Hankkeen tulokset levitetään vapaasti käytettäviksi Suomen kaikissa yrityksissä.

Tyypillinen esimerkki hankkeen hyödynsaajasta voisi olla pk-yritys, jossa työhyvinvointiasiat koetaan tärkeiksi, mutta ne ovat jääneet muiden asioiden jalkoihin. Työhyvinvoinnin edistämiseen saatetaan käyttää rahaa runsaastikin, mutta tavoitteita ja seurantaa ei juuri ole. Vastuut työhyvinvoinnin vaalimisesta ovat epäselvät ja huomio kohdentuu pääosin eteen tulevien ongelmien ratkomiseen. Asian tärkeys kyllä tiedostetaan, mutta järjestelmällinen johtaminen puuttuu.

Lisätietoja

FOKUS-hankkeen vastuuhenkilö, professori Riitta Viitala, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8431 tai riitta.viitala (@) uwasa.fi

FOKUS-hankkeen koordinaattori, dosentti Paula Naumanen, p. 0400 272564 tai paula.naumanen (@) uwasa.fi

Hankkeen sivut (Vaasan yliopisto): /fi/research/projects/fokus/

Mitä mieltä olit jutusta?