Fifty/Sixty tuo työkalut energiansäästöön

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston Levón-instituutin Fifty/Sixty-hanke aikoo johdattaa kuntia pienempään energiankulutukseen.

– Haluamme helpottaa energiansäästöä julkisissa rakennuksissa keskittymällä toimenpiteisiin, jotka eivät vaadi investointeja, kertoo projektipäällikkö Merja Pakkanen.

Tavoitteena on auttaa kuntia käynnistämään toimitiloissaan energiansäästöprojekteja, joiden toimenpiteet suunnittelevat rakennusten käyttäjät itse. Fifty/Sixty-hanke tarjoaa kunnille avuksi helppokäyttöistä verkkosovellusta, joka avustaa eri energiansäästötapojen suunnittelussa.
Fifty/Sixty on valittu Pohjanmaan liiton kuukauden hankkeeksi.
Fifty/Sixty -hankkeen lähtökohtana on 50/50-energiansäästömenetelmä, jonka ideana on palkita rakennuksen käyttäjät energiansäästön ansiosta saavutetuista rahallisista säästöistä. Kuva: Katja Lösönen

Hankkeen lähtökohtana on 50/50-energiansäästömenetelmä, jonka ideana on palkita rakennuksen käyttäjät energiansäästön ansiosta saavutetuista rahallisista säästöistä.

– Tavallisesti kunnat maksavat julkisten rakennusten energialaskut, eikä rakennuksen käyttäjille seuraa mitään siitä, käyttävätkö he energiaa vähän tai paljon, kertoo Merja Pakkanen.

Menetelmää käyttävissä energiansäästöprojekteissa kertynyt säästö jaetaan käyttäjien ja kunnan kesken. Kun käyttäjät voivat itse vaikuttaa siihen, miten säästynyt raha käytetään, on motivaatio säästötoimenpiteiden toteuttamiseksi myös suurempi.

Kaikki työkalut yhdellä verkkosivustolla

– Fifty/Sixty-hankkeen tavoitteena on tarjota yhdellä sivustolla kaikki työkalut tällaisen 50/50-energiansäästöprojektin toteuttamiseksi niin, että se on mahdollisimman helppoa ja kivaa.

Sivusto tarjoaa muun muassa välineet viitearvojen laskentaan, energiankulutuksen seurantaan sekä energian- ja rahansäästön laskentaan – kaikki tärkeitä tekijöitä energiansäästöprojektin toteutuksessa.

– Lisäksi sovelluksessa on runsaasti ohjeita, tehtäviä ja materiaaleja, mikä helpottaa rakennuksen käyttäjiä keksimään ideoita energiansäästöön ja motivoimaan mukaan koko koulu- tai työyhteisön, kertoo Pakkanen.

Suurimpina hyötyinä Pakkanen näkee juuri sovelluksen tarjoamat työkalut ja tehtävät.

– Kaikkien ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen.

Pakkanen uskoo, että sovellus tulee madaltamaan kynnystä lähteä toteuttamaan energiansäästöprojekteja kunnissa, ja myös innostamaan sellaisiin.

Verkkosovellus jää kunnille

Hankkeen päätyttyä sen aikaansaannoksena syntyvä verkkosovellus jää kuntien käyttöön Vaasan yliopiston ylläpitämänä.

– Toivomme, että mahdollisimman moni kunta hyödyntää sitä, toteaa Pakkanen.

Hän muistuttaa energiansäästöprojektien myönteisistä vaikutuksista: rahansäästön lisäksi voidaan vähentää energiantuotannon ympäristövaikutuksia sekä vaikuttaa ihmisten energiatietoisuuteen ja -asenteisiin. Energiaa säästävien toimintatapojen opettelu julkisissa rakennuksissa voi moninkertaistaa hyödyn, kun rakennusten käyttäjät alkavat myös kotona miettiä käyttötottumuksiaan aiempaa tarkemmin.

– Erityisesti peruskouluissa lapset innostuvat helposti säästämään energiaa myös kotona ja saavat talkoisiin mukaan koko perheensä, Pakkanen muistuttaa.

Kehitysvaiheessa oleva sovellus kerää kiitosta

Merja Pakkanen on iloinen siitä, että hanketta osarahoittavat Vaasan ja Pietarsaaren kaupungit ovat antaneet verkkosovelluksesta positiivista palautetta. Vaikka sovellus on vielä kehitysvaiheessa, ovat kiitosta saaneet mm. käyttöliittymän helppokäyttöisyys ja laskentatyökalujen selkeys.

– Tavoitteenamme on, että käyttäjä näkee yhdellä vilkaisulla, miten energiansäästöprojektin tavoitteet on saavutettu. Mielestämme olemme onnistuneet tässä hyvin.

Haasteellista kunnissa on perinteisesti ollut rakennusten käyttäjien motivointi energiansäästöön. Vaikka tietotaitoa olisi, ei energiansäästö onnistu, jos käyttäjät eivät ole valmiita hoitamaan omaa osuuttaan.

– Tällaiselle verkkosovellukselle on todella tarvetta. 50/50-energiansäästöprojekteista on innostuttu monissa kunnissa ympäri Suomen, ja tätä sovellusta odotetaan niissä kovasti käyttöönotettavaksi, Pakkanen iloitsee.

– Vaikuttaa siltä, että sovelluksemme pääsee heti valmistuttuaan "tositoimiin" – mikäs sen motivoivampaa meille tekijöille!

Fifty/sixty -hanke on saanut rahoitusta Pohjanmaan liiton EAKR-ohjelmasta sekä Vaasan kaupungilta, Pietarsaaren kaupungilta ja Vaasan yliopistolta.

Teksti: Pohjanmaan liitto

Lue lisää:

50/50-menetelmästä tarkemmin Vaasan yliopistolehti Vox cordiksen viime numerossa:
Jaettu hyöty innostaa energian säästöön

Vox22016.jpg

 

Lisätietoja: Merja Pakkanen, projektipäällikkö,
Vaasan yliopiston Levón-instituutti, p. 029 449 8205

Mitä mieltä olit jutusta?