Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahaston apurahoja yliopiston tutkijoille

Uutisen oletuskuva
Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahasto jakoi 6. toukokuuta tutkimusapurahoja Vaasan yliopiston tutkijoille. Kulttuurirahaston apurahoja jaettiin yhteensä 915 000 euroa.

KTM Emilia Peni sai 25 000 euroa väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, jossa tarkastellaan naisjohtajuuden vaikutusta yrityksen taloudelliseen tilanteeseen ja tilinpäätöksen laatuun.

KTL, OTM Anne Katajamäki sai 21 000 euroa verkostokyvykkyyden merkitystä pk-yrityksen kehittymisen edistäjänä käsittelevään väitöskirjatutkimukseen. KTM, FM Jouni Laitiselle myönnettiin 21 000 euron apuraha tilintarkastajan vahingonkorvausvastuun rajoittamista käsittelevään väitöskirjatyöhön. KTM Karita Luokkanen-Rabetino sai 21 000 euroa muutosta ja jatkuvuutta strategisen adaptaation ytimessä käsittelevään väitöskirjatutkimukseen. KTM Johanna Pihlajamaa sai verkostomateriaalin roolia ja hallintaa käsittelevään väitöskirjatutkimukseen 21 000 euroa.

FM Pertti Mikkola sai 21 000 euroa Etelä-Pohjanmaan yhdyskuntarakenteen kehittymistä käsittelevään väitöskirjatyöhön. FM Eveliina Salmela sai 21 000 euroa erikoisalaan liittyvän tiedon hakemista ja jakamista verkkoyhteisöissä käsittelevään väitöskirjatyöhön. HTM Noora Tuomiselle myönnettiin 21 000 euroa luovuuden johtamista käsittelevään väitöskirjatutkimukseen.

9 000 euroa väitöskirjatyöhönsä sai FM Jenni Palmroos, joka tarkastelee pakkoyrittäjyyttä ja sen seurauksia yksilötasolla. M.Sc. Liandong Zhu sai 3 500 euroa leväperäisen biodieselin valmistusta ja ympäristövaikutusta käsittelevään väitöskirjatutkimukseen.

Etelä-Pohjanmaan rahasto on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta. Rahaston tarkoituksena on historiallisen Etelä-Pohjanmaan maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen.

Mitä mieltä olit jutusta?