Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahastolta apurahoja yliopiston tutkijoille

Uutisen oletuskuva
Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto jakoi 9. toukokuuta tutkimusapurahoja Vaasan yliopiston tutkijoille yhteensä 186 000 euroa.

Väitöskirjatyöhön saivat 26 000 euroa (yksivuotinen apuraha):

  • KTM Tuire Hautala-Kankaanpää, suomalaisten yritysten digitalisoituminen
  • HTM Johanna Kalliokoski, innovaatiopolitiikan mahdollisuudet edistää inklusiivista yhteiskuntakehitystä
  • KTM Emmanuel Kusi Appiah, digitalisaation vaikutus varhaisessa kansainvälistymisessä
  • M.Sc. Ha Nguyen, ulkomaisten investointien purkaminen
  • KTM Rovan Pinto, digitalisaation vaikutusta suomalaisten taloushallinnon ammattilaisten työhyvinvointiin

Väitöskirjatyöhön saivat 13 000 euroa (puolen vuoden apuraha):

  • KTM Saara Vaahtoniemi, palkka- ja urakehitys pankeissa
  • KTM Sara Yasar, kielen vaikutus pankkien likviditeetin luomiseen
Lisäksi KTT Saleem ur Rahman sai rahastolta 30 000 euron apurahan väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, joka käsittelee kulttuurisesti sopivan vihreän mainostamisen vaikutusta.

Yhteensä Etelä-Pohjanmaan rahasto jakoi apurahoja ennätykselliset 1,2 miljoonaa euroa 98 apurahansaajalle. Apurahat jaettiin rahaston 61. vuosijuhlapäivänä. Varsinaista juhlaa ei koronakriisin vuoksi järjestetty.

Rahasto vastaanotti hakuaikana 496 hakemusta, joiden yhteenlaskettu hakusumma oli reilu 8,4 miljoonaa euroa. Nyt myönnetyistä apurahoista taiteen osuus on 48 prosenttia, lastenkulttuurin 13 prosenttia sekä tieteen 32 prosenttia. Loput apurahoista kohdistuvat kotiseututyöhön.

Suomen kulttuurirahaston hallitus päätti maaliskuun lopussa miljoonan euron hätärahoituksen kulttuurikentälle. Tästä rahoituksesta puolet lisättiin maakuntarahastojen kevään 2020 jakoon, josta Etelä-Pohjanmaan rahasto sai 46 000 euroa lisää jaettavaa. Lisärahoituksen ohella Etelä-Pohjanmaan rahasto pyrki huomioimaan koronakriisin vaikutukset muutenkin tämänvuotisissa apurahapäätöksissään, kertoo rahaston asiamies Mika Virkkala tiedotteessa.

Mitä mieltä olit jutusta?