Eri oppilaitosten opintoja yhdistäviä kokonaisuuksia käynnistyy syksyllä – täsmäkoulutusta erilaisiin osaamistarpeisiin

Opiskelijat istuvat meren rannassa. Yliopistokampus taustalla.
Vaasan yliopistossa käynnistyy syksyllä monialaisia opintopaketteja, joihin kuuluu opintoja useista eri oppilaitoksista niin Vaasan alueelta kuin muualtakin Suomesta.

Yhteistyönä toteutettavat opinnot tukevat jatkuvaa oppimista, jolla vastataan yksilön tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamistaan eri elämän vaiheissa ja läpi työelämän. Suunnittelussa on huomioitu työelämän tarpeista tehtyjä kartoituksia ja alan työtehtävissä toimivien ajatuksia.

- Suomessa parhaillaan käynnissä olevan parlamentaarisen jatkuvan oppimisen uudistamisen tarkoituksena on, että yksilöt voivat jatkossa kehittää osaamistaan työelämän tarpeiden mukaisesti, jotta heidän työmarkkina-asemansa ja urallaan etenemisensä olisi vahvempaa. Uudistuksella tavoitellaan sitä, että osaamisen kehittämisen ja työnantajien tarvitseman osaamisen tarpeet kohtaavat entistä paremmin ja nopeammin, kertoo jatkuvan oppimisen koulutuspäällikkö Henna Hyytiä Vaasan yliopistosta.

Yksi jatkuvan oppimisen kehittämiskohde on muun muassa eri koulutusmuodoista koostuvien palvelujen helppo saavutettavuus. Vaasan yliopisto on yhdessä eri oppilaitosten kanssa koonnut yhteen opintopaketteja, joissa yhdistetään työelämän tarpeiden mukaisesti sisältöjä yli koulutusasteiden.

Korkeakouluissa opinnot toteutetaan avoimina yliopisto- ja amk-opintoina. Ammattioppilaitoksissa suoritetaan tutkinnon osia, joiden suorittaminen on ilmaista. Opinnot ovat kaikille avoimia, ja suurin osa niistä toteutetaan verkossa. 

Hyvinvointiteknologia-opintopaketeissa yhdistyvät sekä yliopisto-, amk- että ammatilliset opinnot. Yhteistyössä ovat mukana Vamia, VAMK, Yrkesakademin, Novia ja Åbo Akademi. Opintopaketit keskittyvät hyvinvointiteknologioiden kehittämiseen sosiaali- ja terveysalalla ja tekniikan alalla.

Julkisjohtamisen ja sosiaali- ja terveysalan opintopaketteja toteutetaan yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Julkishallinnon esimiehen taloudellinen osaaminen, sosiaali- ja terveysalan digitalisaatio, johtaminen julkishallinnossa ja työntekijälähtöisyys ovat opintojen teemoina.

Seinäjoen yliopistokeskus, Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto ja Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto toteuttavat Vaasan yliopiston kanssa jo toistamiseen eri ilmiöiden ja aiheiden ympärille kietoutuvia opintopaketteja. Syksyllä käynnistyy Menesty työelämässä -opintopaketti, jossa syvennytään työssä jaksamiseen, menestymiseen ja selviytymiseen eri näkökulmista. Lisää opintopaketteja käynnistyy vielä myöhemmin lukuvuoden aikana.

Julkaistut opintopaketit lukuvuodelle 2020-2021

Hyvinvointiteknologia-opintopaketit

Digitalisaatio osana sosiaali- ja terveyspalveluja

Johtajana julkishallinnossa

Julkishallinnon esimiehen taloudellinen osaaminen

Työntekijälähtöinen esimies

Menesty työelämässä

Lisätiedot

koulutuspäällikkö Henna Hyytiä
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
puh. 029 449 8989

Mitä mieltä olit jutusta?