Ennaltaehkäisevää toimintaa ympäristön hyväksi lisättävä

Uutisen oletuskuva
Professori Donald Huisingh Tennesseen yliopistosta luennoi keskiviikkona yliopistolla ilmastonmuutoksesta.

Huisingh painotti luennossaan virheistä oppimista: mitä voimme oppia menneisyydestä? Vai voimmeko ylipäätään oppia mitään? Ja jos olemme oppineetkin jotain, miksi maapallon tilanne on nyt tämä? Ympäristöä uhkaavat monet kriisit.

– Yleensä ihmiset reagoivat kriiseihin kieltämällä ne ja väittämällä, ettei tilanne ole niin paha kuin mitä se todellisuudessa on, Huisingh sanoo.

Ympäristökriisien takana on aina ihminen

Maapallon hiilidioksidi- ja metaanipäästöt lisääntyvät lisääntymistään, mikä osaltaan aiheuttaa yhden suurimmista kriiseistä – ilmaston lämpenemisen. Maapallon lämpötilan nousun on ennustettu johtavan jossain vaiheessa siihen, että merenpinnan korkeus nousee jopa yhdestä kolmeen metriin nykyistä korkeammalle.

– Monet kaupungit on rakennettu vesistöjen äärelle. Merenpinnan nousu olisi niille tuhoisaa, Huisingh toteaa.

Maapallon ympäristön tilaa ovat aikojen saatossa uhanneet myös monet muut tekijät, joista Huisingh mainitsee muun muassa halogeeniset aineet ja niiden vaikutuksen otsonikerroksen ohentumiseen, ydinvoimalaonnettomuudet sekä savusumun ja saasteet. Syynä ovat ihmiset, joiden määrä lisääntyy 70 000 000:lla vuodessa.

Talouden prosessit ekologisemmiksi

Ympäristömme muuttuu. Yhä enemmän viljelyskelpoista maata muuttuu autiomaaksi, ja merien pH-pitoisuus laskee. Merien happamoituminen uhkaa merissä eläviä koralleja ja muita eliöitä. Joka vuosi metsää hakataan Portugalin suuruisen alueen verran.

– Myös metsäpalojen määrä on lisääntynyt.

Kysymys kuuluukin, ovatko ympäristön kriisit ajaneet ihmisiä välttämättömien muutosten tekemiseen? Onko virheistä opittu?

– Tuhannet ihmiset ovat kehitelleet muun muassa uusia, ympäristön kannalta parempia talouden malleja. Taloudesta puhuttaessa on tärkeää ottaa huomioon myös tuotannon vaikutus ympäristöön, Huisingh painottaa.

– Tässä vaiheessa tarvitaan ympäristökriisejä ehkäiseviä toimintamalleja. Tuotteita ja niiden valmistusta tulisi muuttaa ekologisempaan suuntaan. Myös tuotteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä pitäisi lisätä.

Mitä mieltä olit jutusta?