Energiapolitiikkaa analysoidaan simuloitujen mallien avulla

Uutisen oletuskuva
Saksalaisen Oldenburgin yliopiston talouspolitiikan professori Christoph Böhringer vetää tällä viikolla Vaasan yliopistossa energiapolitiikan vaikutuksia mallintavaa työpajaa.
Työpajassa kehitetään professori Christoph Böhringerin johdolla uusia malleja energiapolitiikan vaikutusten tarkasteluun.

Akateemisessa työpajassa tehdään simuloituja malleja.

– Me arvioimme esimerkiksi energiamarkkinoiden sääntelyä yhteiskunnallisista lähtökohdista, kuka tästä hyötyy ja kuka joutuu maksumieheksi. Samoin voimme tutkia esimerkiksi politiikkatavoitteiden kuten vaikkapa vihreämmän energian toteuttamisen mahdollisuuksia, sanoo Böhringer.

Kolmipäiväisessä seminaarissa keskitytään myös EU:n päästöoikeuksien hinnoitteluun, päästökauppaan, uudistuvan energian tukiin ja energian myynnin esteisiin kuten energiaturvallisuuteen ja esimerkiksi hintakilpailua lisääviin sähkömarkkinoiden uudistuksiin.

Mallintamista tehdään, jotta asioiden väliset yhteydet ymmärrettäisiin. Mallintamisen pohjana käytetään oppikirjamalleja, joiden päälle rakennetaan uutta. Mallinnus toteutetaan General Algebraic Modeling System eli GAMS-kielellä.

Böhringer on arvostettu energiatalouden asiantuntija. Paitsi professori, Böhringer on myös Saksan liittohallitusta neuvovan Tutkimuksen ja innovaatioasioiden asiantuntijaneuvoston (EFI) jäsen.  Hän aiemmin toiminut Heidelbergin yliopiston professorina ja tunnetun saksalaisen taloudellisen tutkimuslaitoksen ZEWin Environmental and Resource Economics, Environmental Management - tutkimusyksikön johtajana.

Professori Böhringer on pyydetty Vaasan yliopiston energian ja kestävän kehityksen tutkimusalustan eli VEBICin uuden tieteellisen ohjausryhmän jäseneksi.

Mitä mieltä olit jutusta?