Energia-alalle vahva tuki: Vaasan yliopisto ja VAMK jatkavat tekniikan alan opetusyhteistyötä

ilmakuva kampuksesta
Korkeakoulut vastaavat Vaasan seudun energiateknologian keskittymän tarpeisiin ja kasvavaan osaajapulaan.

Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu ovat sopineet tekniikan alojen opetusyhteistyöverkoston perustamisesta. Sopimus on jatkoa lukuvuonna 2015–2016 aloitetulle tiiviille tekniikan opetusyhteistyölle. Yhteistyöllä saavutetaan laatua, laajuutta, entistä vahvempaa opintojen työelämärelevanssia sekä mahdollisuuksia yksilöityjen opintopolkujen rakentamiseen.

– Yhteistyöopinnot lisäävät yliopisto-opiskelijoiden valinnanvaraa sekä tulevien insinöörien ja diplomi-insinöörien välistä verkostoitumista. Yhteistyössä huomioidaan erityisesti Vaasan seudun energiateknologian keskittymän tarpeet, sanoo yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

VAMKin rehtori ja toimitusjohtaja Kati Komulainen painottaa ammattikorkeakoulun tiivistä työelämäyhteistyötä.

 – Alueen työvoimatarpeet ovat yhteistyön perusta. Vastaamme erityisesti tekniikan alojen kasvavaan osaajapulaan. Yhteistyöopinnot laajentavat moniammatillista yhteistyötä jo opintojen aikana.

Opiskelijat hyötyvät näkökulman laajenemisesta

Laajinta opetuksen sisältöjen jakaminen ja opetusresurssien yhdistäminen on VAMKin sähkö- ja tietotekniikan insinöörikoulutuksessa sekä yliopiston energia- ja informaatiotekniikan kandidaatin koulutuksessa.

Yliopisto-opiskelijat hyötyvät varsinkin uransa alkuvaiheessa ammattikorkeakouluopetuksen vahvasta työelämälähtöisyydestä ja käytännöllisyydestä. Insinööriopiskelijoille taas avautuu sujuvia etenemismahdollisuuksia Vaasan yliopiston tekniikan alan DI- ja KTM-maisteriopintoihin.

Verkoston opintojaksoille voivat ilmoittautua VAMKin insinööriopiskelijat sekä Vaasan yliopiston tekniikan alan (energia- ja informaatiotekniikka sekä tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede) kandidaatti- ja maisteriopiskelijat. Myös kyseisten koulutusohjelmien avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston väyläopiskelijat voivat osallistua opintojaksoille.

Lisätietoja:

Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto, p. 029 449 8291

Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori Kati Komulainen, p. 046 856 7347

Mitä mieltä olit jutusta?