Emeritaprofessori Eija Mäkinen: Valtion ei tule kokonaan luopua kaavoituksen ja ...

Uutisen oletuskuva
Maakuntauudistuksen jälkeen mikään taho ei valvo kuntien ja maakuntien kaavojen laillisuutta. Vaasan yliopiston julkisoikeuden emeritaprofessori Eija Mäkinen näkee muutoksessa ongelmia. Hän on tehnyt aiheesta valtioneuvostolle selvityksen, jossa hän esittää valvontatehtävän antamista uudelle valtion lupa- ja valvontavirasto Luovalle.
Emeritaprofessori Eija Mäkinen esittää, että valtion valvontatehtävä kaavoituksessa ja aluidenkäytössä siirrettäisiin ELYiltä Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovalle.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan viranomaisten roolit kaavoituksessa ja alueidenkäytön suunnittelussa ovat muuttumassa maakuntauudistuksen myötä.  Nykyään kaavoituksen ja alueidenkäytön valvontaa hoitavat ELY-keskukset, mutta maakuntauudistukseen liittyvissä lakiluonnoksissa valvontatehtävää ei ole määritelty kenenkään vastuulle.

Mäkisen mukaan valtiolla on vastuunsa lakien toimeenpanosta, perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisesta, valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteiden toteutumisesta ja kansainvälisten velvotteiden noudattamisesta. Näistä vastuista ei voi vapautua siirtämällä toimivaltaa maakunnille ja kunnille. Mäkisen mukaan se ei riitä valvonnaksi, että kuntalaiset ja kansalaisjärjestöt voivat hakea muutosta lainvastaisiin päätöksiin.

Professori Mäkisen mukaan kuntien ja maakuntien itsehallintoa pitää kunnioittaa ja valtion ei tule puuttua näiden toimijoiden harkintavallan käyttöön lain rajojen sisäpuolella. Valvontaa tarvitaan silti kaikessa merkittävässä vallankäytössä, jota myös alueiden käytön suunnittelu on.

Mäkinen esittää, että valtion tehtävät alueidenkäytön laillisuuden valvonnassa tulisi siirtää uudistuksen yhteydessä perustettavalle valtion lupa- ja valvontavirasto Luovalle.

- Luovalle kuuluu muissakin asioissa vastuu perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisesta ja yleisen edun valvomisesta. Maakuntauudistusta koskevissa lakiluonnoksissa ei myöskään ole perusteltu, miksi valvonta olisi juuri alueidenkäytössä tarpeetonta, Mäkinen sanoo valtioneuvoston tiedotteessa.

Mäkinen on tarkastellut viranomaisten uusia rooleja alueidenkäytön suunnittelussa ja arvioinut niitä oikeusvaltiollisesta näkökulmasta. Työstä on  julkaistu selvitys osana Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus (AAMU) -hanketta.

Lisätiedot: Professori (emerita) Eija Mäkinen, Vaasan yliopisto, p. 050 344 2009

Mitä mieltä olit jutusta?