EK:n Mikko Pukkinen: Talouden, työelämän ja osaamistarpeiden muutoksesta tulossa huima

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistosäätiön 50-vuotisjuhlassa 7. huhtikuuta juhlapuheen pitänyt Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Mikko Pukkisen mukaan yliopistot ovat kirjaimellisesti uuden elämän ja mahdollisuuden alussa.
Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Mikko Pukkinen vieraili yliopistolla 7.4.2011 Vaasan yliopistosäätiön 50-vuotisjuhlassa.

Suomessa on parhaillaan käynnissä suuri elinkeinorakenteen muutos, ja koko yksityinen elinkeinoelämä on erityisen kiinnostunut siitä kuinka yliopistot onnistuvat hyödyntämään uudet mahdollisuudet.

- Yritysyhteistyötä kannattaa hyödyntää yliopiston pitkäjänteisessä kehittämisessä. Yliopistoista valmistuneet osaajat ovat tutkimustyön ohella yritysten kannalta yliopistojen tärkein voimavara. Yritysten ja yliopistojen yhteisenä intressinä on näiden huippuosaajien työelämävalmiuksien kehittäminen tulevaisuuden yhteiskunnan tarpeisiin.

Vaasan yliopistolla laajat verkostot

Vaasan yliopiston suhteita elinkeinoelämään Pukkinen kuvaili vahvoiksi jo vuosien takaa ja nosti esiin alueen sekä yliopiston kansainvälisen ilmapiirin.

- Vaasasta on aina osattu lähteä maailmalle. Tässä suhteessa olette etulyöntiasemassa, hyödyntäkää se ja syventäkää kansainvälisiä kontaktejanne ja verkostoja, kannustaa Pukkinen.

Puheessaan toimitusjohtaja valotti myös näkemyksiään tulevaisuuden muutoksista. Pukkisen mukaan muutoksilla on väistämättä vaikutuksensa myös yliopistojen toimintaan ja koulutuksen kehittämiseen.

- Verkostoituminen muuttaa yritysten ja kokonaisten toimialojen toimintoja. Innovaatiota ja kasvua haetaan myös verkostoitumalla oman toiminnan kannalta epätyypillisten alojen kanssa.  Lisäksi ammattiryhmien rajat hämärtyvät, ja täsmällisesti määritellyt toimenkuvat vähenevät. Projektit lisääntyvät, ja niihin kootaan kulloinkin paras mahdollinen tiimi.

Alumneissa suuri potentiaali

Alumnitoiminnan mahdollisuuksia ei juhlapuhujan mielestä ole yliopistoissa riittävästi analysoitu.  Alumneissa on voimavara, jota tulee hyödyntää yliopistojen yksityisessä varainhankinnassa, Pukkinen korostaa ja lähettää viestin myös alueen yrityksille:

- Aktivoitukaa vuoropuheluun yliopistonne kanssa, kootkaa voimavaranne yhteen alueen yritysten, kaupungin ja yliopiston kesken.

Mitä mieltä olit jutusta?