Eettisten ongelmien kohtaaminen kuntajohtajan työssä tavallista – vakavia eettisiä ...

Uutisen oletuskuva
Valtaosassa kuntia käydään keskustelua toiminnan eettisyydestä, ja kuntajohtajat pitävät eettisiä kysymyksiä tärkeänä asiana kunnan johtamisessa. Eettisten ongelmien kohtaaminen on varsin tavallista. Tämä selviää Vaasan yliopiston tutkimusjohtaja Olli-Pekka Viinamäen tekemästä kuntajohtajien etiikkabarometristä.
Yli puolet kyselyyn vastanneista kuntajohtajista raportoi kohdanneensa eettisiä ongelmia nykyisessä työssään. Tämä selviää tutkimusjohtaja Olli-Pekka Viinamäen tekemästä kuntajohtajien etiikkabarometristä.

Yli puolet kyselyyn vastanneista kuntajohtajista raportoi kohdanneensa eettisiä ongelmia nykyisessä työssään. Yleisimpinä eettisinä ongelmina kuntajohtajat mainitsevat tehottoman työskentelyn peittelyn, työtovereiden häirinnän ja epäreilun käyttäytymisen ja asioiden hoidon viivyttelyn. Vakavia eettisiä ongelmia koetaan esiintyvän kuitenkin vain vähän, ja tilanne on säilynyt samana verrattuna vuoden 2012 vastaavantyyppiseen kyselyyn.

– Harvalla kunnalla on omat eettiset yleisohjeet, eivätkä kuntajohtajat koe tiukkaa sääntelyä tai ohjeistuksia tarpeellisina. Kuntajohtajat kaipaavat kuitenkin tarkempia ohjeistuksia sosiaalisen median käyttöön ja henkilöstön poliittiseen toimintaan, tutkimusjohtaja Viinamäki toteaa.

Sääntöjen sijaan neuvontaa ja keskustelua

Kuntajohtajien enemmistö panostaisi eettiseen kehittämiseen entistä enemmän.

– Tätä voitaisiin toteuttaa heidän mielestään päivittämällä esimiesvalmiuksia, selkiyttämällä hyvän hallinnon säännöksiä, lisäämällä koulutusta ja neuvontaa eettisten pulmatilanteiden ratkaisemiseksi sekä lisäämällä keskustelua vaikeista eettisistä ongelmista, Viinamäki listaa.

Kuntajohtajien etiikkabarometri toteutettiin kaikille kunnan- ja kaupunginjohtajille suunnatun sähköisen verkkokyselyn avulla joulukuussa 2016 ja tammikuussa 2017. Kyselyyn vastasi 131 kuntajohtajaa, ja vastausprosentti oli 42. Etiikkabarometri toteutettiin Vaasan yliopiston julkisjohtamisen yksikön ja Suomen Kuntaliiton yhteistyönä.

Barometrissä kartoitettiin kuntajohtajien näkemysten pohjalta kuntien johtamisen eettistä nykytilaa, eettisten ongelmien tunnistamista ja ajankohtaisuutta, toimintatapojen ohjeistusta sekä eettisyyden kehittämistä ja kehittämistarpeita. Vastaava kuntajohtajille kohdistettu etiikkabarometrikysely on toteutettu kerran aiemmin, vuonna 2012.

Raportti (pdf)

Lisätietoja: tutkimusjohtaja Olli-Pekka Viinamäki, p. 029 449 8420

Mitä mieltä olit jutusta?