Diplomi-insinööriopiskelijasta energiatekniikan tutkimuksen ytimeen

Uutisen oletuskuva
Energiatekniikan diplomi-insinööriksi Vaasan yliopistosta äskettäin valmistunut Saana Hautala sai diplomityönsä myötä työpaikan projektitutkijana yliopiston uudesta tutkimus- ja innovaatioalusta VEBICistä.
Saana Hautala
VEBICin moottorilaboratorio käynnistyi vuoden vaihteessa.

Hautalan diplomityö käsitteli nopeakäyntisen dieselmoottorin asennusta VEBICin moottorilaboratorioon. Diplomityö tehtiin osana kansainvälistä HERCULES 2 -tutkimusohjelmaa, jossa Hautala on edelleen mukana.

HERCULES 2 on kolmivuotinen tutkimusohjelma, jonka tavoitteena on polttoainejoustavan laivamoottorin kehittäminen. Tutkimusohjelma on kahden suuren eurooppalaisen moottorivalmistajan Wärtsilän ja MAN Diesel & Turbon yhteishanke, jossa on Vaasan yliopiston lisäksi mukana muita yliopistoja, tutkimuslaitoksia sekä yrityksiä.

Peruskoulussa matemaattisissa oppiaineissa hyvin pärjännyt Hautala tiesi jo varhain haluavansa opiskelemaan tekniikkaa.

- Minulla on ollut onnea, sillä opiskelumatkani varrelle on osunut kannustavia opettajia, jotka ovat rohkaisseet suuntautumaan tekniikan alalle.

Yliopistossa heräsi kiinnostus erityisesti energiatekniikkaan, joka olikin luonteva valinta pääaineeksi. Kandidaatintutkielma, energiapuolen kurssit sekä kesätyöt moottoreiden parissa avasivat näkökulmaa energiatekniikan mahdollisuuksista. Päällimmäisenä Hautalan mieleen on jäänyt positiivisia muistoja opiskeluajoista.

– Itselle sopivan alan löytäminen oli hienoa ja lisäsi samalla opiskelun mielekkyyttä. Lisäksi mahdollisuus olla mukana alueen teollisuudessa sekä tutkimuksessa kesätöiden ja opinnäytetöiden kautta tuki opintoja todella hyvin.

Työ VEBICissä moottoreiden parissa on ollut Hautalalle mielekästä. Hän kehuu erityisesti monipuolisia työtehtäviä ja työilmapiiriä.

– Työtehtäviini kuuluu muun muassa moottoritesteihin osallistuminen, polttoainetilausten hoitaminen sekä turvallisuusnäkökulmien dokumentointi. Olen myös päässyt esittelemään VEBICin laboratoriotiloja vierailijaryhmille. Työssäni parasta on se, että saan olla tekemisissä niin ihmisten kuin moottoreiden kanssa.

Mitä mieltä olit jutusta?