Danfoss Drives tukee Vaasan yliopiston tutkimusta ja opetusta 45 000 eurolla

Uutisen oletuskuva
Danfoss Drives lahjoittaa Vaasan yliopistolle yhteensä 45 000 euroa: 30 000 euroa tekniikan koulutusalan ja 15 000 euroa kauppatieteellisen koulutusalan tutkimukseen ja opetukseen.
Kuvassa (vas): Lise Linnebjerg (Danfoss), Erkki Antila, Jukka Vesalainen ja Jorma Larimo (Vaasan yliopisto) sekä Tuula Hautamäki, Milla Rintala ja Katja Lassila (Danfoss).

– Innovointi, korkealaatuinen tutkimus ja opetus ovat tieteen kehittymiselle tärkeitä kulmakiviä. Nämä ovat myös Danfossille tärkeitä strategisia painopistealueita. Tästä syystä haluamme olla mukana edistämässä ja vahvistamassa suomalaisten yliopistojen toimintaedellytyksiä, kertoo Danfoss Drives -liiketoimintayksikön johtaja ja Vacon Oy:n toimitusjohtaja Vesa Laisi.

– Danfoss Drivesilla ja aiemmin Vaconilla on ollut tiivistä yhteistyötä Vaasan yliopiston kanssa, erityisesti sähkötekniikan tutkimuksen alalla. Yhtiöömme on vuosien mittaan tehty säännöllisesti monia opinnäytteitä, ja alkuaikoina esimerkiksi diplomi-insinöörin tutkintoon valmistavan muuntokoulutuksen kautta saimme palkattua ihmisiä, joilla oli jo vahvaa käytännön kokemusta alalta. Tällä hetkellä palkattavista ihmisistä yli puolella on yliopistotutkinto, ja näistä n. 40 % tulee Vaasan yliopistosta, sanoo Danfoss Drives -liiketoimintayksikön Vaasan-toimipisteen Site Manager Tuula Hautamäki.

– Danfossin lahjoitus varainhankintakampanjaamme on merkittävä. Olemme lahjoituksesta hyvin iloisia. Erityisen tyytyväisiä olemme Danfossin pitkäjänteiseen ja laajalla rintamalla toteutettavaan yliopistoyhteistyöhön, sanoo vararehtori Jukka Vesalainen Vaasan yliopistosta.

Vuoden 2014 lopussa Danfossin ja Vaconin toimintojen yhteenliittymisestä syntynyt Danfoss Drives on maailman johtavia taajuusmuuttajien valmistajia. Taajuusmuuttajilla kyetään leikkaamaan sähkömoottoreiden energiankulutusta merkittävästi ja parantamaan eri teollisuusprosessien tehokkuutta. Danfoss Drives -liiketoimintayksiköllä on Suomessa tehdas Vaasassa sekä toimipisteet Tampereella ja Vantaalla.

Suomessa Danfoss työllistää n. 830 henkilöä, joista noin viidesosa työskentelee tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Vuonna 2016 Danfoss-konsernin koko liikevaihdosta 4,2 % käytettiin tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Vaasan yliopiston varainhankinta päättyy 30. kesäkuuta 2017. Tavoitteena on kerätä 2,5 miljoonaa euroa yliopiston peruspääomaan. Koossa on jo hieman yli 2 miljoonaa euroa. Valtio tukee yliopistojen varainhankintaa myöntämällä jopa kolminkertaisen vastinrahan yliopiston keräämää yksityistä pääomaa vastaan.

Yliopistojen varainhankintakampanja

  • Varainhankintakampanja valtakunnallisesti käynnissä 11/2014–6/2017
  • Yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat osallistua
  • Valtio maksaa jopa kolminkertaisen vastinrahan kerätylle summalle
  • Yli 10 000 euron lahjoituksen voi kohdentaa suoraan tietylle alalle
  • Verovähennysoikeus yritykselle ja yksityishenkilölle
  • Vaasan yliopisto käyttää pääoman tuottoa suoraan opetuksen ja tutkimuksen hyväksi

Lisätietoja:

  • Danfoss Drives -liiketoimintayksikön johtaja Vesa Laisi, puh. 040 8371 510
  • Danfoss Drives -liiketoimintayksikön Vaasan-toimipisteen Site Manager Tuula Hautamäki, puh. 040 8371 271
  • Vaasan yliopiston vararehtori Jukka Vesalainen, puh. 029 449 8463
Mitä mieltä olit jutusta?