Christoph Demmke julkisjohtamisen professoriksi Vaasan yliopistoon

Uutisen oletuskuva
Christoph Demmke on nimitetty uudeksi Vaasan yliopiston julkisjohtamisen professoriksi. Hän on aloittanut tehtävässä tällä viikolla.

Berliinistä Vaasaan saapunut Demmke on erittäin hyvin verkottunut ja ansioitunut tutkija, jonka keskeisenä osaamisalueina ovat julkisjohtaminen, hyvä hallinto ja eettiset kysymykset. Hän tuo Vaasan yliopistoon kansainvälisyyttä ja vahvaa tutkimusosaamista etenkin hallinnon vertailevassa tutkimuksessa.
Uusi julkisjohtamisen professori Christoph Demmke neuvoo Suomea kuluvalla EU-puheenjohtajuuskaudella.

Demmke on väitellyt hallintotieteiden tohtoriksi vuonna 1994 saksalaisesta Speyerin hallintotieteiden yliopistosta, jossa hän myös aloitti akateemisen uransa. Hän on sittemmin toiminut esimerkiksi neuvonantajana Saksan hallitukselle ja vertailevan hallintotieteen professorina European Institute of Public Administrationissa  (EIPA) Hollannissa.

Vuosina 2014–2015 hän toimi OECD:n palveluksessa yksikön päällikkönä vastuualueenaan hallinto ja HR-uudistukset julkisella sektorilla ja 2015–2016 määräaikaisena julkisjohtamisen ja yhteiskuntapolitiikan professorina Friedrichshafenin yliopistossa Saksassa sekä vuodesta 2017 lähtien Potsdamin yliopiston vierailevana professorina. Hän on myös toiminut vierailevana professorina Maastrichtin yliopistossa sekä College of Europessa Belgiassa ja vierailevana tutkijana Harvardin ja Oxfordin yliopistoissa.

Neuvoo Suomea EU-puheenjohtajuuskaudella

Demmke on useaan otteeseen toiminut EU:n komission, Euroopan Parlamentin ja Euroopan neuvoston neuvonantajana. Hän on myös toiminut säännöllisesti EU-puheenjohtajamaiden ja Euroopan julkishallinnon verkoston (EUPAN) neuvonantaja.

– Olen viimeisen kahden vuosikymmenen aikana toiminut säännöllisesti eri EU-instituutioiden ja EU-puheenjohtajamaiden neuvonantajana liittyen hallinnon uudistuksiin ja etiikkaan. On hienoa, että olen voinut soveltaa teoriatietämystäni käytäntöön ja toisaalta käytännön kokemukset ovat tuoneet paljon uutta akateemiseen tutkimukseeni.

Demmke konsultoi tänä syksynä myös Suomea EU-puheenjohtajuuteen liittyen. Suomi ja suomalaiset virkamiehet ovat hänelle tuttuja maamme edellisiltä EU-puheenjohtajuuskausilta.  Hän on myös tehnyt akateemista tutkimusta yhdessä  professori Ari Salmisen sekä  professori Pertti Ahosen kanssa. Vaasaan hänet houkutti professuuri, joka on harvinainen yhdistelmä julkisjohtamista ja etiikkaa.

– Se on yhdistelmä, josta olen kiinnostunut ja johon tieteellinen osaamiseni liittyy. Olen myös aina arvostanut pienempiä hyviä yliopistoja. Vaasan yliopistolla on hyvä maine, Demmke sanoo.

“Julkishallinto on kaikkea muuta kuin tylsää”

Demmken mukaan historia osoittaa, että valtiot voivat pärjätä ilman hallitusta, mutta eivät ilman julkishallintoa.

– Vaikka julkishallinto on tärkeää miljoonille ihmisille, sen rooli ja työtavat eivät välttämättä ole suurelle yleisölle kovin tuttuja.  Monet ihmiset uskovat, että julkisjohtaminen on tylsää ja teknistä, mutta suurimmaksi osaksi se ei ole ollenkaan sellaista. Minun mielestäni julkishallinnon uudistaminen on hyvin kiehtovaa.

Demmken professuuri sijoittuu Vaasan yliopiston johtamisen yksikköön, ja hänen tutkimuksensa suuntautuu yliopiston InnoLab -tutkimusalustan mukaisesti.

Lisätiedot:

Christoph Demmke, julkisjohtamisen professori, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8991, sähköposti:  christoph.demmke(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?