Asiakkaan sosiaalinen verkosto vaikuttaa palvelutuotteen arvoon

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston Johtamisinstituutin/Johtamisen yksikön, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun TSE Entre:n ja australialaisen Victoria Universityn yhteiselle tutkimushankkeelle ”Valuable, Intangible and Prestiguous Service Experiences” on myönnetty 580 000 euron rahoitus Tekesin erittäin kilpaillun ”Strategiset tutkimusavaukset” -rahoitushaun ensimmäiseltä kierrokselta.

Syksyllä 2012 alkava hanke tutkii sosiaaliseen arvostukseen perustuvaa asiakkaan “prestige”-arvokokemusta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia yrityksen strategisena arvonluontimekanismina sekä kilpailuedun ja kasvun lähteenä.

– Suomessa yritysten strategiat ovat usein teknologia- tai kustannusetulähtöisiä, vaikka suomalainen toimintaympäristö tarjoaisi hyvät mahdollisuudet myös arvoperustaiseen erilaistamiseen, kertovat hankkeen johtajina toimivat Teemu Kautonen (TSE Entre) ja Henri Hakala (VY) hankkeen taustoista.

– Globaalit markkinat ovat erityisesti kehittyneillä markkinoilla pirstoutumassa entistä pienempiin segmentteihin, joissa entistä suuremman osan asiakkaan kokemasta arvosta luo hänen sosiaalinen ympäristönsä. Tuotteiden ja palvelujen on tällöin rakennuttava arvoperustalle, joka on yhtenevä paitsi asiakkaiden, myös heidän verkostonsa arvostusten kanssa.

Hanke avaa uusia kansainvälisestikin tärkeitä näkökulmia, laajentaen prestige-tarkastelua perinteiseltä kalliiden tuotteiden ja palvelujen alueelta jokapäiväisempään kulutukseen, ”arkipäivän luksukseen”. Nykypäivän prestige-käsitykseen liittyvät mm. lähituotanto ja yhteiskuntavastuullinen toiminta arvonmuodostuksen tärkeinä osatekijöinä.

Mitä mieltä olit jutusta?