Annukka Jokipii jatkaa vararehtorina vuoden 2022 loppuun

vararehtori Annukka Jokipii
Professori, KTT Annukka Jokipii on nimitetty Vaasan yliopiston koulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi kaudelle 1.1.2021–31.12.2022. Jokipii on aloittanut tehtävässään 1.1.2018.

Vararehtori tekee tiivistä yhteistyötä rehtorin kanssa strategisessa suunnittelussa ja toimii hänen sijaisenaan. Vararehtori johtaa koulutuksen kehittämistä yhdessä muiden vararehtoreiden kanssa. Hän seuraa aktiivisesti koulutuspolitiikkaa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä ja vastaa niiden toimeenpanosta yliopistossa. Lisäksi vararehtori edustaa aktiivisesti yliopistoa opetuksen kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

– Annukka Jokipiin jatkokausi on luonteva jatkumo onnistuneelle aiemmalle kaudelle. Jokipii on ollut vahvasti mukana työstämässä yliopiston uutta strategiaa, ja hänen jatkokautensa tuo strategian toimeenpanoon jatkuvuutta. Hänellä on yliopistokentässä laajat verkostot, joista on paljon etua yliopistomme korkealaatuisen koulutustarjonnan jatkuvassa kehittämisessä, sanoo rehtori Jari Kuusisto.

Lisätietoa:

Rehtori Jari Kuusisto
p. 029 449 8291
jari.kuusisto(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?