Alumnien LinkedIn-ryhmä siirtynyt yliopiston hallinnoitavaksi

Uutisen oletuskuva
University of Vaasa Alumni Network LinkedIn-ryhmän hallinnointi on siirtynyt yliopistolle.
Tritonia

Tulevaisuudessa Vaasan yliopisto käyttää ryhmää yhteydenpitoon alumnien kanssa. Ryhmän sivuilla voidaan mm. kertoa yliopiston avoimista työpaikoista, tutkimustuloksista ja täydennyskoulutuksesta.

Jatkossa ryhmän sisältöä valvotaan aiempaa aktiivisemmin. Ryhmä on vielä avoin, mutta muutetaan lähitulevaisuudessa suljetuksi ryhmäksi.

Ryhmän osoite on https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2242824&trk=anet_ug_hm

Mitä mieltä olit jutusta?