Alumnien LinkedIn-ryhmä muutettu suljetuksi

Uutisen oletuskuva
University of Vaasa Alumni Network LinkedIn-ryhmä on muutettu avoimesta suljetuksi. Se tarkoittaa, että jatkossa jäsenyyttä pitää pyytää ryhmän hallinnoijalta eli Vaasan yliopistolta. Tällä halutaan varmistaa, ettei ryhmää väärinkäytetä esimerkiksi roskapostitukseen.
Fabriikin portti / Fabriikki gate

Tulevaisuudessa Vaasan yliopisto käyttää ryhmää yhteydenpitoon alumnien kanssa. Ryhmän sivuilla voidaan mm. kertoa yliopiston avoimista työpaikoista, tutkimustuloksista ja täydennyskoulutuksesta sekä alumnitapaamisista. Ryhmäläisiltä on jo pyydetty alumnien uratarinoita opiskelijoiden uravalintoja helpottamaan (kerro oma uratarinasi lomakkeella).

Alumnien LinkedIn-ryhmän osoite on https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2242824&trk=anet_ug_hm

Mitä mieltä olit jutusta?