Aluetieteen opiskelijat ideoivat tekoälyä ja kiertotaloutta hyödyntäviä ratkaisuja Vaasalle

Uutisen oletuskuva
Aluetieteen maisterivaiheen syventävä Aluekehittämisen projektityö -opintojakso toteutettiin yhteistyössä Vaasan kaupunkikehityksen yksikön kanssa. Kurssille osallistuneet 12 opiskelijaa jakautuivat ryhmiin pohtimaan, miten tuottaa tekoälyä hyödyntäviä kokeiluhankkeita vaasalaisten iloksi.
Ryhmät esittelivät työnsä muille kurssilaisille ja kaupunkikehityksen yksikön edustajille. Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni opiskelijoiden ideoista pyritään toteuttamaan.

Kurssilla ryhmien tehtävänä oli kehitellä kiertotaloutta ja tekoälyä hyödyntävä idea, joka kuvataan tarkasti kurssin loppuraportissa ja esitellään luennolla muille kurssilaisille sekä kaupunkikehityksen edustajille. Kurssi koostui varsinaisesta viikon mittaisesta projektityövaiheesta sekä sitä edeltäneestä johdantoluennosta. Siellä opiskelijat saivat tietoa kurssin vaatimuksista, teemoista ja aikatauluista.

- Ryhmämme suunnitteli kokeiluhankkeen, joka koski joukkoliikennelinjojen sovittamista suurten työpaikkakeskittymien työmatkaliikenteen vaatimuksiin paremmin sopiviksi paikkatietoa hyödyntämällä, opiskelija Samuli Stranberg kertoo.

Yritysyhteisöissä on monta oppijaa

Kurssin vastuuopettaja Ilkka Luoto kertoo järjestäneensä ennenkin kursseja yhteistyössä yliopiston ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Hänen mielestään yhteistyökumppanit mahdollistavat omalla innostuneella otteellaan ainutkertaisen oppimisympäristön syntymisen.

- Yksin tällaisia juttuja ei tietenkään voi toteuttaa. Kurssin yhteistyö syveni Vaasan kaupungin kanssa, koska meiltä valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet kivasti juurikin kaupunkikehityksen yksikköön, Luoto kertoo.

Yritysyhteistyökursseilla opetusta on viety osaksi todellisia hankkeita ja aluekehitysympäristöjä – oppijana ovat olleet sekä opiskelijat että opettaja itse.

- Tämä on ollut antoisa kurssi myös minulle tutkijana. Optimaalinen tilannehan on juurikin se, että opettaja on ohjaavan roolinsa lisäksi myötäoppija. Se on sillä lailla, kun ajaa itsensä ja oppilaidensa kera riittävän haastaviin tilanteisiin, niin tulee samalla varmistaneeksi maisterivaiheen opintojen riittävän vaatimustason, Luoto toteaa.

Vaasan kaupunkikehityksen yksikkö halusi opiskelijat mukaan

Kurssin aikana ulkopuoliset asiantuntijat kaupungilta ja yliopistolta alustivat ja sparrasivat opiskelijoita. Tätä seurasi kaksi ajatuspajatilaisuutta yhdessä niin kaupunkikehityksen henkilökunnan kuin valtuutettujen kanssa.

- Kurssi oli hyödyllinen, sillä pääsimme vapaasti ideoimaan hankkeita ja saimme palautetta ideoistamme virkamiehiltä ja valtuutetuilta. Vapaamuotoinen ryhmätyötilanne synnytti paljon uusia ideoita ja antoi näkökulmaa niihin. Mielenkiintoisinta kurssilla oli dialogi kaupungin edustajien ja opiskelijoiden välillä, Stranberg kertoo.

Tarkoituksena on, että opiskelijoiden ideoita viedään eteenpäin kaupunkiorganisaatiossa, jolloin niillä on mahdollisuus edetä toteuttamiseen saakka. Viesti on liikkunut eteenpäin ja Vaasan päättävät virkamiehet kiinnostuivat kokeiluideoista siinä määrin, että opiskelijat kutsuttiin encore-sessioon esittelemään hankeideoitaan valitulle kuulijakunnalle.

- Kaupunki haluaa kuunnella ja osallistaa. Aluetieteen opiskelijat ovat loistavia innovaattoreita, ja heidän ideoitaan viedään eteenpäin, Vaasan kaupungin sivistystoimialan kehittämispäällikkö Sari Tarvonen sanoo.

Teksti: Tiia Alkkiomäki

Mitä mieltä olit jutusta?