Algerialaiset teknologian kehittäjät tutustuivat Technobothniaan

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu ja tuulivoimalaratkaisuja tuottava yritys Mervento ovat allekirjoittaneet torstaina 5.5. aiesopimuksen Algerian korkeakouluministeriön tekniikan tutkimus- ja kehitysosaston kanssa tutkimusyhteistyöstä energiatekniikan, erityisesti tuulivoimalatekniikan alueella. Sopimukseen sisältyy myös muuta korkeakoulujen välistä yhteistyötä.
Kuva: Vesa Sirén

Aiesopimus yhteistyöstä

VAMKin yliopettaja Smail Menani aloitti keväällä 2010 projektin, jonka tarkoituksena on Algerian insinöörien korkeakoulutuksen kehittäminen Technobothnian malliin. Algerialaisdelegaatio Hafid Aouragin johdolla kävi tutustumassa torstaina 5.5. Technobothniaan. Ryhmää kiinnosti erityisesti energiatekniikan opetuksessa käytettävät laitteet ja opiskelijoiden osuus projekteissa. Sopimus allekirjoitettiin vierailun aikana.

Vierailun isäntänä toimi SATEK, Suomi-Algeria Teknologiayhteistyöryhmä. SATEK on sateenvarjo-organisaatio suomalais-algerialaisen yhteistyön edistämiseksi. Ryhmän perustajia ovat Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto, Aalto yliopisto, Helsingin yliopisto, Pohjanmaan kauppakamari, teknologiakeskus Merinova, VTT ja lähinnä vaasalaisia energiasektorin yrityksiä.

Mitä mieltä olit jutusta?