Ainutlaatuinen Urheilujohtamisen ja -markkinoinnin koulutusohjelma käynnistynyt Vaasan yliopistossa

Sports Management
Vaasan yliopiston Executive Education on aloittanut ensimmäisenä Suomessa Urheiluliiketoiminnan johtaminen ja päätöksentekijänä kehittyminen -MBA-koulutuksen.

”Ainutlaatuinen koulutus on suunniteltu seurojen, liittojen, järjestöjen sekä muiden urheilu- ja liikuntaorganisaatioiden johtotehtävissä toimiville henkilöille ja sen tavoitteena on vahvistaa johtajuutta ja kehittää liiketoimintaosaamista”, kuvailee projektipäällikkö Eeva Kuorikoski.

”Koulutus tarjoaa valmiuksia, joilla urheiluorganisaatiot voivat löytää uusia keinoja menestyä.”

Urheilujohtaminen tarvitsee innovatiivisuutta

Koulutus alkoi Vaasan yliopiston kunniatohtorin ja Suomen Olympiakomitean hallituksen puheenjohtajan, tekniikan tohtori Timo Ritakallion alustuksella. Ritakallio painotti puheessaan ammattimaisuuden tärkeyttä urheiluseurojen ja liikuntajärjestöjen johtamisessa.

”Vapaaehtoistyö on edelleen arvokasta, mutta ei enää riitä urheiluseurojen menestyksekkääseen johtamiseen, vaan alalla tarvitaan näkemyksellisyyttä ja innovatiivisuutta”, Ritakallio tähdensi.

”Haasteena ovat muutosvoimat, joita ovat digitalisaatio, kaupungistuminen, vastuullisuus, kilpailukyky ja z-sukupolvi. Urheilujohtajilla on oltava kykyä vastata näihin haasteisiin.”

Muita koulutuksen luennoitsijoita ovat muun muassa tulevaisuudentutkija Mika Aaltonen, Vaasan yliopiston strategisen johtamisen professori Marko Kohtamäki sekä Suomen urheiluliiton hallituksen puheenjohtaja Sami Itani.

Vastaus suureen kysyntään

Urheiluliiketoiminnan johtaminen ja päätöksentekijänä kehittyminen -koulutus järjestetään Helsingissä ja Vaasassa 22.9.-17.11.2020.  Ensimmäisen koulutusmoduulin jälkeen koulutus jatkuu urheilumarkkinoinnin moduulilla, joka alkaa 26.1.2021. Lue lisää ja ilmoittaudu moduuliin: www.uwasa.fi/fi/koulutus/executive-education/executive-mba/urheilujohtaminen-ja-markkinointi

Suuren kysynnän vuoksi koulutus järjestetään uudestaan syksyllä 2021.

Urheilujohtamisen ja -markkinoinnin opintokokonaisuus koostuu kahdesta erillisestä 10 op moduulista (Sport Management ja Sport Marketing), joissa toisessa keskitytään urheilujohtamiseen ja toisessa urheilumarkkinointiin.  Kummassakin moduulissa on kuusi lähiopetuspäivää, kaksi päivää kuukaudessa. Koulutuksen kesto on yksi lukuvuosi. Koulutuksen aikana tehdään myös opintomatka ulkomaille ja tutustutaan paikallisen seuran toimintaan sekä osallistutaan urheilujohtamisen ja -markkinoinnin luennoille paikallisessa yliopistossa. Koulutus on maksullinen.

Koulutus on mahdollista liittää osaksi Vaasan yliopiston Executive MBA -ohjelmaa. Executive MBA on johtamisen täydennyskoulutusohjelma yritysten ja organisaatioiden johdolle. MBA:ssa keskeistä on soveltaa uusinta tutkimustietoa käytännön johtamistyöhön. Verkostoituminen on tärkeää: huippukouluttajien lisäksi myös osallistujilla on kokemusta ja tietämystä jaettavaksi keskenään.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö, Eeva Kuorikoski, Vaasan yliopisto Executive Education
puh. 029 449 8422
sähköposti: eeva.kuorikoski(a)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?