Åbo Akademi -palkinto FT Katri Karjalaiselle

Uutisen oletuskuva
Stiftelsen för Åbo Akademi -säätiö on myöntänyt FT Katri Karjalaiselle 3 000 euron Åbo Akademi -palkinnon Vaasan yliopiston avajaisjuhlassa maanantaina 3.9. Palkinto myönnetään vuosittain edellisen lukuvuoden aikana Vaasan yliopistossa julkaistulle kirjalle, artikkelille tai opinnäytetyölle, joka edistää kaksikielisyyttä tai tehokasta energiahuoltoa.
Rehtori Matti Jakobsson ojensi Åbo Akademi -palkinnon Katri Karjalaiselle.

Karjalainen palkittiin ruotsin kielen alan väitöskirjastaan Interaktion som mål och medel i FinTandem – Strategier och orientering vid problem i språkproduktion. Väitöstutkimuksessaan Karjalainen on käsitellyt kielenoppimista tandem-menetelmän avulla, jossa oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa äidinkielisen puhujan kanssa. Tandemissa kaksi erikielistä ihmistä opettelee toistensa äidinkieliä. Molemmat osapuolet toimivat vuorotellen kielenoppijoina kohdekielessään ja kielellisinä malleina omassa äidinkielessään.

Tandem-menetelmä on ollut Vaasassa käytössä vuodesta 2002 Vasa Arbiksen järjestämänä kurssina, ja sitä on koko ajan kehitetty läheisessä yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa. Karjalainen on tutkimustyönsä ohella toiminut Vasa Arbiksen FinTandem-koordinaattorina vuosina 2004–2012, mikä on mahdollistanut tutkimustulosten jatkuvan hyödyntämisen käytännön kehittämistyössä.

Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin kielisuunnittelun ja -pedagogiikan kehittämiskeskus LingVaCityssa on alkanut kolmivuotinen poikkitieteellinen hanke Luokkatandem – tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä toisen kotimaisen kielen opetuksessa, jossa Karjalainen on mukana tutkijana ja hankekoordinaattorina. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään yhdessä kielenopettajien kanssa tandem-menetelmän käyttöä toisen kotimaisen kielen opetuksessa Vaasan kaksikielisellä lukiokampuksella Lykeionilla (Vaasan lyseon lukio ja Vasa Gymnasium). Tandem-oppiminen on otettu osaksi kampuksella kehitettävää ”Vaasan mallia”, joka perustuu kaksikielisen kouluympäristön hyödyntämiseen opetuksessa mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti.

Mitä mieltä olit jutusta?