Aasian ohjelma uudistuu keväästä 2015 alkaen

Uutisen oletuskuva
Uudessa Aasian ohjelmassa tarjotaan viisi perusopintojen tasoista kurssia. Saadakseen 25 opintopisteen laajuisen sivuaineen, opiskelijan pitää suorittaa vähintään kolme perusopintojen tasoista kurssia. Lisäksi tulee suorittaa Yliopistojen Aasia-verkoston tarjoamia perusopintotason kursseja tai maisteritason kursseja niin, että kokonaisuuden laajuudeksi tulee vähintään 25 opintopistettä.

Aasian ohjelman perusopintotason kurssit:

  1. Contemporary East Asia (6 ECTS)
  2. Contemporary Southeast Asia (5 ECTS)
  3. Contemporary South Asia (5 ECTS)
  4. Culture in East and Southeast Asia (6 ECTS) 5. Business in East and Southeast Asia (6 ECTS)

Opiskelija voi suorittaa myös uutena 10 opintopisteen  "Mini Minor in Asian Studies". Tässä opiskelija voi ottaa yhden perusopintotasoisen kurssin (ks. yllä) ja täydentää sitä 1-2 sopivalla syventävän tason kurssilla. Lisäksi syventävän tason verkkokursseja voi entiseen tapaan suorittaa irrallisina.

Mini Minor moduulit ovat:

  • Contemporary East Asia
  • Contemporary South Asia
  • Contemporary Southeast Asia
  • Culture in East and Southeast Asia
  • Business in East and Southeast Asia

Hakuaika uuteen Aasian ohjelmaan 2015 ja Mini Minoriin 2015 on jo syyskuussa 2014 (1.-30.2014) Hakulomakkeet ja -ohjeet löytyvät Yliopistojen Aasia-verkoston sivuilta. Mini Minoriin ja yksittäisiin syventävän tason kursseihin tullaan tulevaisuudessa järjestämään haku kaksi kertaa vuodessa (syyskuussa syyslukukauden opintoihin ja marraskuussa kevätlukukauden opintoihin), mutta Aasian ohjelmaan vain kerran vuodessa syyskuussa (silloin opinnot alkavat seuraavan kalenterivuoden alussa).

Yliopistojen Aasia-verkoston opinnot ovat maksuttomia verkoston jäsenyliopistojen opiskelijoille. Jäsenyliopistoja ovat: Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Jyväskylän, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot ja Åbo Akademi.

Lisätietoja:

Silja Keva
Yliopisto-opettaja
Yliopistojen Aasia-verkosto (www.asianet.fi)
Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus (www.utu.fi/ceas)
20014 Turun yliopisto
puh. 02 333 8897

www.facebook.com/asianetfi

www.twitter.com/asianetfi

 

Mitä mieltä olit jutusta?