The public examination of M.Sc. Piia Mikkola’s doctoral dissertation ”Teksti, agenda, artefakti: Kehityskeskustelulomakkeen erilaiset roolit kehityskeskustelujen topikaalisissa siirtymissä” will be held on Saturday 13 August at  12 o’clock at auditorium Kurten (Tervahovi).

Docent Sanna Vehviläinen (Finnish Institute of Occupational Health) will act as an opponent and professor Esa Lehtinen as a custos. The examination will be held in Finnish.

Public display (“nailing”) will be held on Tuesday 2 August at 12:00 o´clock (Tervahovi). After that the dissertation is available at the information desk (Tervahovi).

piia mikkola 013b.jpg