FM Piia Mikkolan nykysuomen alaan kuuluva väitöskirjatutkimus Teksti, agenda, artefakti: Kehityskeskustelulomakkeen erilaiset roolit kehityskeskustelujen topikaalisissa siirtymissä” tarkastetaan lauantaina 13.8.2016 klo 12 alkaen auditorio Kurténissa (Tervahovi).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti, KT Sanna Vehviläinen (Työterveyslaitos) ja kustoksena professori Esa Lehtinen.

Väitöskirja asetetaan julkisesti nähtäville eli naulataan yliopiston väitöskirjataululle tiistaina 2.8.2016 klo 12.00, jonka jälkeen väitöskirjaa on saatavilla yliopiston infopisteestä (Tervahovi).

piia mikkola 013b.jpg