The public examination of LL.B. Anne Thil-Jääskeläinen’s doctoral dissertation “Arvojen integratiivinen funktio. Tiedonsosiologinen analyysi arvoperusteisten ja oikeudellisten normien funktioista yhteiskunnallisten vuorovaikutussuhteiden jäsentäjänä, erityisesti taloudellisen toimintafunktion näkökulmasta tarkasteltuna” will be held on Friday 18 March at 12 o´clock in auditorium Kurten (C203, Tervahovi). The field of dissertation is business law.

Professor Hannu Laurila (University of Tampere) will act as opponent and professor Juha Lindgren as custos. The examination will be held in Finnish.

Public display (“nailing”) will be held on Tuesday 8 March at 13.00 o’clock (Tervahovi). After that the dissertation is available at the information desk (Tervahovi).