OTK Anne Thil-Jääskeläisen talousoikeuden alaan kuuluva väitöstutkimus “Arvojen integratiivinen funktio. Tiedonsosiologinen analyysi arvoperusteisten ja oikeudellisten normien funktioista yhteiskunnallisten vuorovaikutussuhteiden jäsentäjänä, erityisesti taloudellisen toimintafunktion näkökulmasta tarkasteltuna” tarkastetaan perjantaina 18.3.2016 klo 12 Vaasan yliopiston Kurten –auditoriossa (C203, Tervahovi).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Hannu Laurila (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Juha Lindgren. Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Väitöskirja asetetaan julkisesti esille eli naulataan tiistaina 8.3.2016 klo 13.00 yliopiston väitöskirjataululle Tervahoviin, jonka jälkeen väitöskirja on saatavilla yliopiston infopisteestä (Tervahovi).