Yritykset verkostoituvat ekosysteemien tapaan

Uutisen oletuskuva
Tulevaisuuden dynaamisessa kilpailutilanteessa globaaleilla markkinoilla ei voi enää menestyä kiinteillä ja hitaasti muuttuvilla verkostorakenteilla. Millaisia sitten ovat tulevaisuuden liiketoiminnan suuntaviivat, siihen vastaavat professorit Merja Koskela ja Jukka Vesalainen.
(kuva: flickrcc)

Nykyiset jäykät verkostorakenteet, jotka perustuvat tehokkaaseen työnjakoon ja alhaisen hinnan tavoitteluun, eivät vastaa tulevaisuuden dynaamisten ja erilaistuvien markkinoiden asettamiin haasteisiin.

– Haimme näkemystä uusista tavoista tehdä yritysrajat ylittävää liiketoimintaa monitieteisessä tutkimusprojektissa, otimme oppia verkostoitumiseen luonnon ekosysteemeistä ja eliöyhteisöstä, Koskela kertoo.

Yritykset toimivat jo nyt verkostomaisesti.

– Perinteinen näkymä on päätoimijavetoinen verkosto, jossa yksi iso yritys määrittelee normit, pelisäännöt ja työnjaon. Pk-yritys pystyy harvoin ohjaamaan verkoston toimintaa yksin, vaan sen on sitoutettava muut toimijat rakentamaan yhteistä toimintatapaa.

Parvista verkostojen uudet toimintamallit

Ekosysteeminen liiketoiminta on keino tulevaisuuden liiketoimintahaasteiden ratkaisemiseen. Projektissa tutkittiin etenkin parviälyn ja itseorganisoitumisen malleja.

– Eläinparvi toimii ketterästi sopeutuen muuttuvaan ympäristöön pyrkien ennakoimaan uhkia, suojaamaan parven elinkykyisyyttä tai kokoamaan voimat ruoan hankintaan. Parven vahvuuksia ovat kyky nopeaan ongelmanratkaisuun, joustavaan resurssien ja osaamisten yhdistämiseen sekä yksilöiden saumattoman yhteispelin mahdollistama vankkarakenteisuus, kertoo Vesalainen.

Koskelan mukaan nopean verkostoitumisen avain on jatkuvasti valmiina oleva parven yhteisöllinen ydin. Näin jokin verkoston osa voi pyrähtää lentoon lyhyelläkin varoitusajalla. Tämä edellyttää toimijoilta uskallusta heittäytyä parven kehittämiseen ja keskinäistä luottamusta, joka mahdollistaa nopean reagoinnin avautuviin liiketoimintamahdollisuuksiin.

– Parvessa lentämisen taidossa keskeistä on suunta, liike ja tarkoitus, joita ohjaavat toimijan positio ekosysteemissä, toteaa Vesalainen.

Tutkimusprojektissa muodostettu reittikartta ekosysteemiseen liiketoimintaan jäsentää parvimallin hyödyntämistä verkostomaisen toiminnan kehittämisessä eri toimijoiden näkökulmista. Reittikartta on työkalu, jonka avulla luodaan uusia ajatuksia verkostojen hyödyntämisestä. Samalla se auttaa hahmottamaan verkostokumppaneiden odotuksia yhteisten tavoitteiden muodostamisesta.

VTT:n, Turun yliopiston ja Vaasan yliopiston viestintätieteiden ja johtamisen yksikön yhteinen tutkimushanke Parvi3 päättyi vuoden 2014 lopussa. Hanke on Tekesin strateginen avaus, jonka tavoitteena on toimia uudenlaisen verkostoajattelun pilottina ja synnyttää monitieteellisessä tutkimusryhmässä näkemys uusista tavoista tehdä yritysrajat ylittävää liiketoimintaa.

- VJ -

Mitä mieltä olit jutusta?