Yliopistossa selvitetään tuulivoimaloiden äänivaikutuksia

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto käynnistää WindSoMe-tutkimushankkeen tuulivoimaloiden äänivaikutusten selvittämiseksi ammattikorkeakoulu Novian, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja VTT:n kanssa.
(kuva: flickrcc)

Hanketta rahoittavat TEKES ja INKA/EAKR -ohjelma.

Kaksivuotisessa WindSoMe-hankkeessa mallinnetaan ja mitataan tuulivoimaloiden äänen muodostumista ja leviämistä suomalaisissa ilmasto-olosuhteissa sekä tunnistetaan lähialueen asukkaita häiritsevät piirteet reaaliaikaisen palautejärjestelmän ja tilastollisten mallien avulla.

Tutkimus perustuu Vaasan energiainstituutin, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja VTT:n aikaisemmissa tutkimushankkeissa saavutettuun osaamiseen ja niissä hankittuun välineistöön. Tutkimuksen tulokset ovat julkisia hankkeen päätyttyä, ja niistä tiedotetaan myös projektin aikana. Tutkimuksen rahoittajina on myös edustava otos tuulivoimateollisuuden edustajia, kattaen turbiinien valmistuksen, tuulipuistojen rakentamisen, ympäristöakustiikan ja mittausinstrumenttien toimittamisen.

Mitä mieltä olit jutusta?