Yliopistoraati esitti kehittämisehdotuksensa koskien opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä ...

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston yliopistoraati esitti torstaina kehittämisehdotuksensa aiheeseen ”Sujuva siirtyminen opinnoista työelämään”. Kehittämisehdotuksia tuli niin opintoasioita, koulutusohjelmia, yliopistopalveluita, yhteistyökumppaneita kuin yliopiston strategiaa koskien.

– Yliopistoraati toimii osana yliopiston kumppanuus- ja laatutoimintaa. Raati on tulevaisuuden työtapa, jonka avulla voidaan yhteistuumin pohtia sitä, kuinka yliopistoa voidaan kehittää, reh­tori Matti Jakobsson toteaa.

– Raatityöskentelyn avulla on mahdollista kerätä yhteen juuri ne toimijat, joita päätöksentekoa vaativat asiat koskettavat.

Vuorovaikutusta yliopiston ja yritysten välille

Tänä vuonna yliopistoraadin kehittämisehdotukset koskivat muun muassa opiskelun ja työelämän yhdis­tämistä: keskustelu pyöri sen ympärillä, kuinka opiskelijat saavuttaisivat oppimistavoitteensa ja työllistyisivät valmistumisen jälkeen. Raati toivoo, että tulevaisuudessa yliopisto-opinnoissa opetettaisiin entistä enemmän työelämässä vaadittavia valmiuksia. Opetuksen tulisi vastata työelämän vaatimuksiin ja opettaa työelämässä tarpeellisia taitoja.

Raadin kehittämisehdotuksissa myös toivotaan, että yliopiston ja työnantajien välistä vuo­rovaikutusta kehitettäisiin paremmaksi ja molempia osapuolia hyödyttäväksi. Olisi suotavaa, että opiskelun ohella tehty työ tukisi osaltaan opiskeluja, ja että työnantajat ja opiskelijat löytäisivät toisensa jo opiskeluvaiheessa.

Yliopisto ja Vaasa pitäisi niin ikään saada näyttäytymään vetovoimaisena tulevaisuuden opiskelijoiden li­säksi jo valmistuneiden opiskelijoiden silmissä. Raati pitää tärkeänä, että valmistuneet saatai­siin siirtymään työelämään Vaasan seudulle opiskeluiden päätyttyä. Tästä hyötyisivät myös pai­kalliset työnantajat.

Mitä mieltä olit jutusta?