Yliopiston tutkijoille apurahoja Liikesivistysrahastolta

Uutisen oletuskuva
Liikesivistysrahasto myönsi 22.11.2012 apurahan useille Vaasan yliopiston tutkijoille. Rahasto tukee ensisijaisesti kauppatieteellistä tutkimusta ja alan jatko-opintoja.

Erkki K. Laitinen ja Arto Suvas (28 000 €)
Konkurssien ennustettavuus Euroopassa: 30 eurooppalaisen maan vertailu

Vesa Routamaa ja tutkimusryhmä (26 000 €)
Kauppatieteen opiskelijasta elinkeinoelämään – menestyksen polut ja edellytykset

Jorma Larimo ja tutkimusryhmä (25 000 €)
Research project: Cross‐cultural study of the relationships between cultural values, advertising appeals and advertising effectiveness

Tahir Ali, 12 000 €
Creating, developing and benefiting from trust in international joint ventures: Evidence from Nordic international joint ventures

Anne Söderman, 12 000 €
Verkostokyvykkyyden merkitys pk‐yrityksen kehittymisen edistäjänä

Katriina Pankakoski, 8 000 €
Tavaramerkkien arvonmääritys siirtohinnoittelussa

Lisäksi pienemmän apurahan saivat Juho Ylimäki (5 000 €), Isau Ganiyu (5 000 €), Eija‐Leena Kärkinen (3 000 €), Minna‐Maarit Jaskari (2 500 €), Vanja Piljak (2 000 €), Charlotta Sirén (2 000 €) ja Ari Huuhka (1 000 €).

Mitä mieltä olit jutusta?