Yliopistolle kolmen miljoonan euron tutkimushanke verkottuneiden liiketoimintamallien kehittämiseen

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston johtamisen yksikön koordinoimassa Tekes-rahoitteisessa REBUS – Towards relational business practices -tutkimusohjelmassa kehitetään uusia verkottuneita liiketoimintamalleja ja tutkitaan näiden mallien käytännön sovellettavuutta kohdeyrityksissä ja niiden verkostoissa.

– Tavoitteena on lisätä suomalaisen metallituoteteollisuuden kilpailukykyä kehittämällä uudenlaisia verkottuneita liiketoimintakäytänteitä tieteiden välisellä ja yrityksiä osallistavalla tutkimusotteella, ohjelman kehittämisestä vastannut professori Jukka Vesalainen kertoo.

Toimintamallien kehittäminen kohdentuu projektiliiketoiminta-, logistiikka-, tuotekehitys- ja jakeluverkostoihin. Juuri alkaneen hankkeen tavoitteena on tehdä kansainvälisiä läpimurtoja verkostotutkimuksen alueella sekä luoda yrityksille menetelmiä hallita kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja.

– Ohjelma haastaa osallistuvat yritykset kehittämään omaa johtamistapaansa, verkottumisvalmiuksiaan sekä liiketoimintasuhteitaan globaaleissa liiketoiminnan ekosysteemeissä.

Viisivuotisessa hankkeessa on mukana 22 yritystä sekä seitsemän tutkimuslaitosta. Vaasan yliopistosta ovat johtamisen yksikön lisäksi mukana tuotantotalous, viestintätieteet ja talousoikeus. Ohjelman kokonaisbudjetin suuruus on reilut 40 milj. euroa, josta Vaasan yliopiston osuus on 3 milj. euroa. Ohjelma on osa Tekesin rahoittamia SHOK-ohjelmia ja sitä hallinnoi FIMECC.

Mitä mieltä olit jutusta?