Yliopistolla juhlittiin valmistuneita

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistolla keskiviikkona järjestetyssä publiikissa juhlittiin maistereiksi ja diplomi-insi­nööreiksi valmistuvia opiskelijoita.

Publiikki on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä tiedekun­tien yhteinen juhla, jossa jaetaan tutkintotodistukset valmistuville opiskelijoille.

Todistustenjaon lisäksi publiikissa kuultiin yliopiston rehtorin sekä tiedekuntien dekaanien pu­heet.

Joulukuussa Vaasan yliopistosta valmistui yhteensä 55 maisteria ja diplomi-insinööriä. Koko vuonna yliopistosta todistuksensa on saanut 447 maisteria ja diplomi-insinööriä, 433 kan­didaattia sekä 17 tohtoria.

Mitä mieltä olit jutusta?