Yliopistolla jaettiin useita tutkimus- ja hankeapurahoja

Uutisen oletuskuva
Torstaina 16.4. jaettiin Pohjanmaan kauppakamarin hallinnoimista Vaasan kauppakamariosaston rahastoista apurahoja erilaisille hankkeille sekä Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahaston avustukset.

Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahasto

Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahastosta jaettiin apurahoja yhteensä 70 000 euroa. Suurimmat avustukset saivat Svenska Handelshögskolanin varainhankinta (20 000 euroa), Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta kaksikieliseen juristikoulutukseen (11 000 euroa) sekä Åbo Akademi landsbygdsprofessuriin (10 000 euroa).

Vaasan yliopistosta Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahaston apurahoja saivat Vaasan Energiainstituutti Renewable Efficient Energy -konferenssin järjestelyihin (5 000 euroa), kansainvälinen markkinointi International Business -konferenssin järjestämiseen (3 000 euroa) ja saksan kieli Företagskommunikation med tyskspråkiga länder -projektiin (3 000 euroa).

Apurahat.jpg

Avustuksia myönnettiin yhteensä 12 kappaletta. Kaikki myönnetyt avustukset löytyvät säätiön kotisivuilta: www.gustafsvanljung.fi/avustukset.php.

Vaasassa asunut ja vaikuttanut kauppias Gustaf Svanljung, kirjoitti testamentissaan, että säätiön tuotto käytetään ”edistämään kaupankäyntiä, teollisuutta ja maataloutta Pohjanmaalla, erityisesti Vaasan kaupungissa, kuitenkaan ei osuustoiminnan hyväksi”.

Vaasan kauppakamariosaston rahasto

Pohjanmaan kauppakamarin hallinnoimista Vaasan kauppakamariosaston rahastoista jaettiin apurahoja erilaisille hankkeille, joista suurimmat apurahat saivat Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta kaksikieliseen juristikoulutukseen (10 000 euroa), Yrkeshögskolan Novia ja Vaasan ammattikorkeakoulu insinööriopiskelijoiden tandem-kielihankkeeseen (10 000 euroa), Future Workshop tilaisuuden järjestämiseen (6 000 euroa), Vaasan ammattikorkeakoulu Oy KasvuOpen-hankkeeseen (5 000 euroa) sekä Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry Yrityskylä Pohjanmaa -hankkeeseen (4000 euroa).

Vaasan yliopistosäätiö sai 2000 euroa opiskelija-apurahoina jaettavaksi.

Yhteensä apurahoja jaettiin 19 kappaletta, 53 400 euroa. Lista apurahan saajista löytyy Pohjanmaan kauppakamarin sivuilta: www.pohjanmaankauppakamari.fi.

Mitä mieltä olit jutusta?