Yliopisto vahvistaa energiatutkimustaan

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto vahvistaa strategiansa mukaisesti energia-alaan liittyvää tutkimustoimintaansa. Kasvavan tutkimus- ja koulutustarpeen täyttämiseksi yliopisto on päättänyt tehdä investoinnin uuden tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion toteuttamiseksi Palosaarelle. Yliopiston lisäksi hankkeessa ovat vahvasti mukana Tekes, Vaasan kaupunki ja alueen energia-alalla toimivat yritykset.
Katunäkymä

– Energy Research Center on selkeä satsaus tulevaisuuteen: Vaasan yliopisto profiloituu uusiutuvien energialähteiden sekä älykkään ja joustavan energiatuotannon edelläkävijänä. Ympäristön huomioiva tekniikka on tulevaisuuden ala, joka kiinnostaa nuoria. Haluamme lisätä teknillisten opintojen vetovoimaa Vaasassa, ja seudun yritykset tarjoavat runsaasti alan työpaikkoja. Päätös on strategian mukainen, sillä energia on yksi yliopiston neljästä painoalasta, linjaa yliopiston hallituksen puheenjohtaja Johnny Åkerholm.

– Nyt tehty investointipäätös on satsaus nykyaikaisen, monitieteisen energiatutkimuksen keskittymän rakentamiseen. Vaasan yliopisto haluaa olla energiatutkimuksen suunnannäyttäjä ja yhdistää monialaista osaamistaan tehokkaan energiantuotannon ja -liiketoiminnan sekä kestävän yhteiskuntakehityksen globaaleihin haasteisiin vastaamiseksi, rehtori Suvi Ronkainen toteaa.

Tutkimuksen päätavoitteina ovat mm. uusiutuvien polttoaineiden tutkimus, moottoreiden kehittäminen, voimaloiden sähköjärjestelmien kehittäminen, hukkaenergian vähentäminen ja energiantuotannon päästöjen vähentäminen. Yliopisto on aktiivisesti mukana kansainvälisissä ja kansallisissa tutkimusohjelmissa, ja lisäksi yhteistyöyritykset tilaavat tutkimuskeskukselta tutkimuksia vuosittain.

Kyseessä on noin neljän miljoonan euron perusinvestointi koneisiin ja laitteisiin sekä tutkimusympäristön luomiseen, josta Tekes-rahoitus kattaa noin kolme miljoonaa. Loppuosuus tulee yritysrahoituksesta ja yliopiston strategisesta rahoituksesta.

Uudisrakennukseen Wolffintien varteen sijoitetaan polttomoottorilaboratorio ja polttoainelaboratorio, ja Vaasan yliopisto vastaa tutkimustoiminnan sisällöstä. Tekes on antanut myönteisen rahoituspäätöksen tilojen varustamiseen laboratoriotoimintoja varten, ja Wärtsilä toimittaa moottoreita tutkimuskäyttöön.

Johnny Åkerholm painottaa yhteistyön merkitystä investointipäätöksessä.

– Vaasan yliopiston investointi rakentuu sen vahvan olettamuksen varaan, että paikalliset yritykset ovat voimakkaasti tässä tukena. Kyse on koko seudun energiatutkimuksesta, ja yliopisto tuo vastavuoroisesti oman osaamisensa yritysten kehittämiseen.

Yhteistyökumppanit ovat tyytyväisiä Vaasan yliopiston päätökseen.

– Otamme tänään strategisesti erittäin tärkeän askeleen sekä Vaasan yliopiston, kaupungin ja EnergyVaasan osalta vahvistaessamme ratkaisevalla tavalla alueen tutkimus- ja kehitysinfrastruktuuria. Olen iloinen siitä, että olemme yhteistyössä voineet vaikuttaa merkittävästi koko alueen tulevaisuuteen. Tätä päivää tullaan pitämään tärkeänä merkkipaaluna meidän kaikkien kehityksen kannalta, sanoo Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

­– Yhteistyö lisää olennaisesti mahdollisuuksiamme pysyä kansainvälisen kilpailun kärjessä tulevaisuudessakin, toteaa Wärtsilä Finland Oy:n toimitusjohtaja Stefan Damlin.  Hän uskoo, että uusi Energy Research Centerin toimintamalli tuo synergiaetuja monelle alueen energiayritykselle varsinkin pitkällä aikavälillä.

Myös Oy Vaasa Parks Ab on tyytyväinen hankkeen etenemiseen.

– Nyt aukeaa toteutuspolku kohti merkittävää energiateknologia-alan tiedepuistoa Vaasaan. Tekesin ja Vaasan yliopiston päätökset mahdollistavat energialaboratorion toteutumisen, mikä on tärkeä askel alueen yritysten, korkeakoulujen ja koko kaupungin elinvoimaisuuden kehittymiselle ja kasvulle, toteaa toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoma Oy Vaasa Parks Ab:stä.

ERC.jpg

Kuvassa vas. Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry, Wärtsilä Finland Oy:n toimitusjohtaja Stefan Damlin, Oy Vaasa Parks Ab:n toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoma ja yliopiston rehtori Suvi Ronkainen.

Vaasan seutu tunnetaan vahvasta energiateknologiastaan. Alan yrityksissä on 11 000 työntekijää eli neljäsosa Suomen energia-alan työvoimasta. Liikevaihto on 4,4 miljardia ja viennin osuus on 70 %. Vaasan seutu vastaa liki kolmanneksesta koko Suomen energiateknologiaviennistä. Kaksi kolmesta eniten tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostavasta yrityksestä sijaitsee Vaasassa.

Uusien tilojen kiinteistön rakennuttamisesta vastaa Oy Vaasa Parks Ab, ja rakennustyöt alkavat välittömästi. Yliopisto ja muut toimijat ovat tiloissa vuokralla. Uudisrakennuksessa voidaan aloittaa toiminta syksyllä 2016. Yliopiston investoinnista Energy Research Centeriin päätti yliopiston hallitus.

Lisätietoja:
Suvi Ronkainen, rehtori/Vaasan yliopisto p. 029 449 8073
Johnny Åkerholm, hallituksen puheenjohtaja/Vaasan yliopisto p. 040 838 6079

Mitä mieltä olit jutusta?