Yliopisto syventää yhteistyötä alueella

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto on keväällä solminut yli 30 kumppanuussopimusta tärkeiden sidosryhmiensä kanssa. Kumppaneina on eri alojen yrityksiä, valtion viranomaisia, kaupunkeja, kuntayhtymiä ja järjestöjä.

Sopimuksilla vahvistetaan yliopiston ja yhteiskunnan vuorovaikutusta sekä välitetään osapuolten osaamista toistensa käyttöön. Tämä tarkoittaa mm. vierailuluentoja sekä työ- ja harjoittelupaikkojen tarjoamista opiskelijoille. Opiskelijat voivat tehdä myös Pro gradu -tutkielmia kumppaneiden kanssa sovituista teemoista. Sanomalehtien Pohjalainen ja Ilkka kanssa on sovittu yhteistyön jatkamisesta ja laajentamisesta.

Sopimuksissa on yhteistyölle nimetyt vastuuhenkilöt, ja yhteyttä pidetään säännöllisesti. Ensimmäinen yhteinen tilaisuus järjestettiin yliopistolla torstaina 30.toukokuuta.

Mitä mieltä olit jutusta?