Yliopisto mukana Tietoprovinssissa

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston tutkijat sekä Levón-instituutti esittelivät toimintaansa ja tutkimustaan 19.9. perjantaina Seinäjoella järjestetyssä Tietoprovinssi-tapahtumassa. Framilla järjestetyssä tapahtumassa esiteltiin opintotarjontaa sekä uusimpia tutkimusjulkaisuja. Mitä elintarvikeala on syönyt? -seminaarissa esiteltiin erilaisia tapoja tarkastella yksittäistä toimialaa ja yritysten strategisiin valintoihin vaikuttavia tekijöitä.

Yrityksen menestyminen vaatii sopivasti yrittäjämäisyyttä

Elintarvikealan strategioita ja innovaatioita esittelevässä seminaarissa tutkija Jesse Heimonen kertoi FoodIR-tutkimushankkeen tuloksista. Yrittäjämäisyys auttaa yritystä uudistumaan ja pitämään yllä kilpailukykyä.

Yrittäjämäisyyttä elintarvikealan yrityksissä mitattiin tarkastelemalla kuinka aktiivisesti yritys tarkkailee markkinoita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia, pyrkii tuomaan markkinoille uusia tuotteita tai palveluita sekä rohkenee tehdä valintoja, joiden seurauksia voi olla ennalta vaikea ennustaa.

– Kun yritys on sopivan yrittäjämäisesti asennoitunut sekä kyvykäs hyödyntämään havaitsemansa markkinamahdollisuudet, on myös yrityksen kannattavuus keskimääräistä parempi, Heimonen kertoo.

– Yritykseltä vaaditaan omaksumiskyvykkyyttä, jonka avulla uudet tuote- ja palveluideat saadaan liikkeelle ja jalostumaan yrityksen sisällä sekä lopulta kaupallistettua, lisää Heimonen.

Tietoprovinssi on Seinäjoella vuosittain järjestettävä tiedon noutopöytä, joka esittelee eteläpohjalaista tutkimusta, kehittämistä ja koulutusta. Ensimmäinen Tietoprovinssi järjestettiin vuonna 2011. Vetovastuu on Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksellä.

Mitä mieltä olit jutusta?