Yliopisto on liittynyt osuustoiminnan ja yhteisötalouden yliopistoverkostoon

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto on liittynyt osuustoiminnan ja yhteisötalouden Co-op Network Studies -yliopistoverkostoon. Verkosto tarjoaa opiskelijoille monitieteisiä osuustoiminnan ja yhteisötalouden opintoja sekä kehittää alan tutkimusta ja opetusta.

– Verkoston kautta voidaan laajentaa yliopiston koulutustarjontaa. Se antaa opiskelijoille uusia mahdollisuuksia valita sivuaineita ja sisällyttää tutkintoon verkoston kautta tarjottavia monitieteisiä opintoja. Verkostossa on mukana 10 suomalaista yliopistoa, joten verkoston kautta lisätään myös yliopistojen välistä yhteistyötä. Kurssit sopivat kaikkien koulutusalojen opiskelijoille, tukevat yliopiston liiketoimintaorientaatiota ja antavat käsityksen osuuskuntayrittäjyydestä yhtenä yritysmallina, sanoo koulutus- ja tutkimuspalveluiden johtaja Anja Britschgi.

Verkostossa voi suorittaa sekä perusopintojen että aineopintojen opintokokonaisuuden aihealueessa tai sitten yksittäisiä kursseja aiheesta. Kaikki kurssit järjestetään verkkokursseina. Kursseilla käsitellään esimerkiksi osuustoiminnan arvoja ja periaatteita, osuuskuntien liiketaloustiedettä sekä osuustoiminnan suhdetta kestävään kehitykseen.

– Osuustoiminta on tärkeä osa modernia liiketoimintaa. Suomessakin monet johtavat yritykset ovat osuustoiminnallisia. Uudet yrittäjävetoiset pienosuuskunnat ovat myös erinomainen väylä yrittäjyyteen. Tässä mielessä on arvokasta, että myös Vaasan yliopiston opiskelijat pääsevät osallistumaan yliopistoverkoston toimintaan, kommentoi taloustieteen professori Panu Kalmi.

Yliopistoverkoston opetus on avointa ja ilmaista kaikille Vaasan yliopiston opiskelijoille. Erityisen hyvin kurssit sopivat kauppatieteiden opiskelijoille, mutta ne sopivat hyvin myös hallintotieteiden ja humanististen tieteiden opiskelijoille. Esimerkiksi humanistisille aloille perustetaan nykyään osuuskuntia. Koska kurssit järjestetään verkkokursseina, sopivat ne hyvin myös työelämässä toimiville opiskelijoille.

Opinnot tuotetaan yhdessä verkostoyliopistojen ja muiden osuustoiminnan ja yhteisötalouden asiantuntijoiden kanssa. Verkostoa koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Vaasan yliopisto on mukana myös Yliopistojen Aasia-verkostossa. Haku Aasia-aiheisiin verkko-opintoihin on parhaillaan käynnissä. Verkostossa on tarjolla yli 20 kurssia Itä-, Kaakkois- ja Etelä-Aasian yhteiskunnista, kulttuureista ja liiketaloudesta.

Mitä mieltä olit jutusta?