Yliopisto ja keskussairaala luomassa Suomen parasta onkologian klinikkaa

Uutisen oletuskuva
Terveydenhuolto elää muutoksessa ja muutoksen odottelussa. Perinteisten muutoksen johtamisen keinojen lisäksi muutoksia voidaan koordinoida ja hallita myös alhaalta ylöspäin demokraattisesti organisaatioraati-mallilla.

Eri toimijoita osallistavassa organisaatioraati-mallissa valitaan organisaatiosta ja sen kanssa toimivista ihmisistä keskustelijat käsittelemään ja ratkaisemaan organisaation kehittämiskysymyksiä. Keväällä järjestettiin Vaasan keskussairaalan onkologian klinikalla yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa tiettävästi Suomen ensimmäinen organisaatioraati – Terveysdynamo.

Suomen paras onkologian klinikka

lääkäri.jpg

– Organisaatioraadin ideana oli pohtia, miten saadaan Vaasan onkologian klinikasta kehitettyä Suomen paras keskussairaalan onkologian klinikka.  Lisäksi olemme lähteneet muuttamaan erikoissairaanhoidon toimintakulttuuria osallistavampaan suuntaan, kertoo ylilääkäri Antti Jekunen.

Tarkoituksena on luoda uusi vuorovaikutteinen kehittämismalli erikoissairaanhoidon organisaatioiden käyttöön Suomessa. Kehittämistyössä mukana on Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen yksikön tutkijoita.

– Toiminta alkoi pilottihankkeen muodossa Vaasan keskussairaalan onkologian klinikalla. Keskussairaalan toiminta on jo aiemmin saanut paljon positiivista huomiota muun muassa laatutyön vuoksi, professori Pirkko Vartiainen kertoo.

pvartiainen.jpg

Onkologian klinikka pienoiskoossa

Onkologian klinikan terveysdynamossa keskustelemaan koottiin onkologian klinikka sidosryhmineen pienoiskoossa. Osallistujat edustivat potilaita, henkilökuntaa ja sidosryhmiä. Mukana oli noin 20 henkilöä siistijästä ja fyysikosta erikoislääkäriin sekä potilaita ja syöpäjärjestöjen edustajia.

Osallistujat kokoontuivat neljä kertaa puolentoista kuukauden aikana pohtimaan, miten saada onkologian klinikasta kehitettyä Suomen paras keskussairaalan onkologian klinikka.

Onkologisen klinikan tunnettuutta vahvistettava ja potilastyötä on kehitettävä. Keskusteluiden pohjalta laadittiin toimenpidesuunnitelma, joka luovutettiin keskussairaalan johdolle. Suunnitelma sisältää 13 kehittämisehdotusta klinikan vahvuuksien ja tunnettavuuden parantamiseksi, henkilöstön rekrytoinnin vahvistamiseksi, potilastyön kehittämiseksi ja työyksikön kehittämiseksi.

Mitä mieltä olit jutusta?