Yliopisto etsii ratkaisuja kielikylpyopettajapulaan

Uutisen oletuskuva
Joulukuussa 2012 julkaistu Valtioneuvoston Kansalliskielistrategia nostaa kielikylvyn esiin yhtenä keskeisenä kansalliskielien oppimista ja osaamista parantavana opetusmuotona. Strategiassa huomioidaan myös pätevien kielikylpyopettajien ja kielikylpyopettajakoulutuksen puute, kun Vaasan yliopiston ja Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen yhteinen kielikylpyopettajakoulutus päättyy 2013.

– Kielikylpyopetuksen laajentamista vaikeuttaa pula pätevistä kielikylpyopettajista, sillä vuoden 2009 jälkeen ei ole otettu uusia opettajakoulutettavia. Tämä merkitsee, että viimeisten pätevien kielikylpyopettajien valmistuessa 2013 Suomessa ei neljään vuoteen ole aloitettu uutta koulutusta eikä maassa enää ole kielikylpyopettajan­koulutusta, jossa ruotsin kielen kielikylpyopettajan kelpoisuuden saisi jo perus­tutkintovaiheessa, kertoo professori FT Siv Björklund.

Vaasan yliopiston Kielikylvyn ja monikielisyyden keskus aikoo kuitenkin tulevaisuudessakin vastata opettajatarpeeseen.

– Kielikylvyn ja monikielisyyden keskuksessa on kansainvälisesti tunnustettua kielikylpyosaamista ja runsaasti kokemusta kielikylpyopettajien jatkokoulutuksesta, kertoo yliopistonlehtori FT Mari Bergroth.

Yksittäisten jatkokoulutuskurssien lisäksi tarjolla on myös laajempia, tutkintoon johtavia opintoja.

– Syksyllä 2011 Vaasan yliopiston filosofisessa tiedekunnassa aloittivat kaksivuotisen Ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelman (MAISS) ensimmäiset opiskelijat. Maisteriohjelmassa opiskelijat perehtyvät ruotsin kieleen, monikielisyyteen ja kielikylvyn käytäntöön ja teoriaan. He voivat olla osaratkaisu opettajapulaan, kertoo tutkimusamanuenssi FM Maria Kvist.

Jatkokoulutuksen lisäksi Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi selvittävät mahdollisuuksia yhteisen kielikylpyopettajankoulutuksen järjestämiseen. Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyötä tukevat hallituksen toimenpide-ehdotukset kaudelle 2011–2015, joiden mukaan edellytyksiä riittävän ja korkeatasoisen kielikylpyopetuksen turvaamiseksi parannetaan mm. kouluttamalla perus- ja jatkokoulutuksena riittävästi kielikylpyopettajia.

Kielikylpy parantaa omankin äidinkielen osaamista

Valtioneuvoston Kansalliskielistrategia toteaa, että kielikylpy opetusmenetelmänä on menestyksekäs, mutta myönteisistä tuloksista huolimatta kielikylpyopetusta järjestetään Suomessa varsin rajoitetusti. Ruotsinkielisessä kielikylvyssä olevat suomenkieliset oppilaat ovat äidinkielen taidoiltaan parempia verrattuna suomenkielisessä koulussa oleviin lapsiin, ja ovat ruotsin suhteen lähes samalla kielellisellä tasolla ruotsinkielisten lasten kanssa.

Ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelman hakuaika on käynnissä 28.2.2013 asti.

Mitä mieltä olit jutusta?